EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:092:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 92, 8 kwietnia 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 92

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 58
8 kwietnia 2015


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2015/548 z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (UE) nr 359/2011 dotyczącego środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją w Iranie

1

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2015/549 z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (UE) nr 267/2012 w sprawie środków ograniczających wobec Iranu

12

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/550 z dnia 24 marca 2015 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Fränkischer Grünkern (ChNP)]

18

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/551 z dnia 24 marca 2015 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Miel des Cévennes (ChOG)]

19

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/552 z dnia 7 kwietnia 2015 r. zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości 1,3-dichloropropenu, bifenoksu, dimetenamidu-P, proheksadionu, tolilfluanidu i trifluraliny w określonych produktach lub na ich powierzchni ( 1 )

20

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/553 z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej cerewisan, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 ( 1 )

86

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/554 z dnia 7 kwietnia 2015 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

89

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2015/555 z dnia 7 kwietnia 2015 r. zmieniająca decyzję Rady 2011/235/WPZiB dotyczącą środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Iranie

91

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2015/556 z dnia 7 kwietnia 2015 r. zmieniająca decyzję Rady 2010/413/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Iranu

101

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/557 z dnia 31 marca 2015 r. zmieniająca załącznik I do decyzji 2004/211/WE w odniesieniu do wpisu dotyczącego Chin w wykazie państw trzecich oraz części ich terytoriów, z których dozwolony jest przywóz do Unii żywych zwierząt z rodziny koniowatych, nasienia, komórek jajowych i zarodków koni (notyfikowana jako dokument nr C(2015) 2070)  ( 1 )

107

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/558 z dnia 1 kwietnia 2015 r. zmieniająca decyzję wykonawczą 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2015) 2160)  ( 1 )

109

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top