Help Print this page 

Document L:2014:363:TOC

Title and reference
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 363, 18 grudnia 2014

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 363

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 57
18 grudnia 2014


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Rady (UE) nr 1340/2014 z dnia 15 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1388/2013 otwierające i ustalające sposób zarządzania autonomicznymi kontyngentami taryfowymi Unii na niektóre produkty rolne i przemysłowe

1

 

*

Rozporządzenie Rady (UE) nr 1341/2014 z dnia 15 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1387/2013 zawieszające cła autonomiczne wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty rolne i przemysłowe

10

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1342/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące trwałych zanieczyszczeń organicznych w odniesieniu do załączników IV i V ( 1 )

67

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1343/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 951/2007 ustanawiające zasady stosowania programów współpracy transgranicznej finansowanych w ramach rozporządzenia (WE) nr 1638/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady

75

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1344/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. dodające do kwot połowowych na okres 2014–2015 dla sardeli w Zatoce Biskajskiej ilości zatrzymane przez Francję i Hiszpanię w okresie połowu 2013–2014 na podstawie art. 4 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 847/96

78

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1345/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie określenia ilości nadwyżkowych cukru, izoglukozy i fruktozy w Chorwacji

80

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1346/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz kwasu sulfanilowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej i uchylające ostateczne cło antydumpingowe nałożone na przywóz kwasu sulfanilowego pochodzącego z Indii w następstwie przeglądu wygaśnięcia na podstawie art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009

82

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1347/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. uchylające ostateczne cło wyrównawcze nałożone na przywóz kwasu sulfanilowego pochodzącego z Indii w następstwie przeglądu wygaśnięcia na podstawie art. 18 rozporządzenia Rady (WE) nr 597/2009

101

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1348/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie przekazywania danych wdrażające art. 8 ust. 2 i 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii ( 1 )

121

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1349/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

143

 

 

DECYZJE

 

 

2014/919/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Rady z dnia 9 grudnia 2014 r. zmieniająca decyzję wykonawczą 2013/463/UE w sprawie zatwierdzenia programu dostosowań makroekonomicznych dla Cypru

145

 

*

Decyzja Rady 2014/920/WPZiB z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie mianowania przewodniczącego Komitetu Wojskowego Unii Europejskiej

149

 

 

2014/921/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Rady z dnia 16 grudnia 2014 r. upoważniająca Chorwację do zastosowania zwolnienia podatkowego w odniesieniu do oleju gazowego wykorzystywanego do obsługi sprzętu do humanitarnego rozminowywania zgodnie z art. 19 dyrektywy 2003/96/WE

150

 

*

Decyzja Rady 2014/922/WPZiB z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniająca i przedłużająca decyzję 2010/279/WPZiB w sprawie misji policyjnej Unii Europejskiej w Afganistanie (EUPOL AFGANISTAN)

152

 

 

2014/923/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie utworzenia Wspólnego Instytutu ds. Interferometrii Wielkobazowej jako konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej (JIV-ERIC)

156

 

 

2014/924/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 16 grudnia 2014 r. ustanawiająca odstępstwo od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do drewna i kory jesionu (Fraxinus L.) pochodzących z Kanady i Stanów Zjednoczonych Ameryki (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 9469)

170

 

 

2014/925/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 16 grudnia 2014 r. zatwierdzająca określone zmienione programy zwalczania, kontroli i monitorowania chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych na 2014 r. i zmieniająca decyzję wykonawczą 2013/722/UE w odniesieniu do wkładu finansowego Unii przeznaczonego na określone programy zatwierdzone tą decyzją (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 9650)

173

 

 

2014/926/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia, że tymczasowe zawieszenie preferencyjnego cła ustanowionego w ramach mechanizmu stabilizacyjnego dotyczącego bananów, zawartego w Umowie o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej strony, nie jest odpowiednie dla przywozu bananów pochodzących z Peru w 2014 r.

181

 

 

2014/927/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniająca decyzję wykonawczą 2013/770/UE w celu przekształcenia Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia i Żywności w Agencję Wykonawczą ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności

183

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1078/2014 z dnia 7 sierpnia 2014 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 649/2012 dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów ( Dz.U. L 297 z 15.10.2014 )

185

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top