Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:363:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 363, 18 grudnia 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 363

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 57
18 grudnia 2014


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Rady (UE) nr 1340/2014 z dnia 15 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1388/2013 otwierające i ustalające sposób zarządzania autonomicznymi kontyngentami taryfowymi Unii na niektóre produkty rolne i przemysłowe

1

 

*

Rozporządzenie Rady (UE) nr 1341/2014 z dnia 15 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1387/2013 zawieszające cła autonomiczne wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty rolne i przemysłowe

10

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1342/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące trwałych zanieczyszczeń organicznych w odniesieniu do załączników IV i V ( 1 )

67

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1343/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 951/2007 ustanawiające zasady stosowania programów współpracy transgranicznej finansowanych w ramach rozporządzenia (WE) nr 1638/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady

75

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1344/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. dodające do kwot połowowych na okres 2014–2015 dla sardeli w Zatoce Biskajskiej ilości zatrzymane przez Francję i Hiszpanię w okresie połowu 2013–2014 na podstawie art. 4 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 847/96

78

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1345/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie określenia ilości nadwyżkowych cukru, izoglukozy i fruktozy w Chorwacji

80

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1346/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz kwasu sulfanilowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej i uchylające ostateczne cło antydumpingowe nałożone na przywóz kwasu sulfanilowego pochodzącego z Indii w następstwie przeglądu wygaśnięcia na podstawie art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009

82

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1347/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. uchylające ostateczne cło wyrównawcze nałożone na przywóz kwasu sulfanilowego pochodzącego z Indii w następstwie przeglądu wygaśnięcia na podstawie art. 18 rozporządzenia Rady (WE) nr 597/2009

101

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1348/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie przekazywania danych wdrażające art. 8 ust. 2 i 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii ( 1 )

121

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1349/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

143

 

 

DECYZJE

 

 

2014/919/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Rady z dnia 9 grudnia 2014 r. zmieniająca decyzję wykonawczą 2013/463/UE w sprawie zatwierdzenia programu dostosowań makroekonomicznych dla Cypru

145

 

*

Decyzja Rady 2014/920/WPZiB z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie mianowania przewodniczącego Komitetu Wojskowego Unii Europejskiej

149

 

 

2014/921/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Rady z dnia 16 grudnia 2014 r. upoważniająca Chorwację do zastosowania zwolnienia podatkowego w odniesieniu do oleju gazowego wykorzystywanego do obsługi sprzętu do humanitarnego rozminowywania zgodnie z art. 19 dyrektywy 2003/96/WE

150

 

*

Decyzja Rady 2014/922/WPZiB z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniająca i przedłużająca decyzję 2010/279/WPZiB w sprawie misji policyjnej Unii Europejskiej w Afganistanie (EUPOL AFGANISTAN)

152

 

 

2014/923/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie utworzenia Wspólnego Instytutu ds. Interferometrii Wielkobazowej jako konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej (JIV-ERIC)

156

 

 

2014/924/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 16 grudnia 2014 r. ustanawiająca odstępstwo od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do drewna i kory jesionu (Fraxinus L.) pochodzących z Kanady i Stanów Zjednoczonych Ameryki (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 9469)

170

 

 

2014/925/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 16 grudnia 2014 r. zatwierdzająca określone zmienione programy zwalczania, kontroli i monitorowania chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych na 2014 r. i zmieniająca decyzję wykonawczą 2013/722/UE w odniesieniu do wkładu finansowego Unii przeznaczonego na określone programy zatwierdzone tą decyzją (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 9650)

173

 

 

2014/926/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia, że tymczasowe zawieszenie preferencyjnego cła ustanowionego w ramach mechanizmu stabilizacyjnego dotyczącego bananów, zawartego w Umowie o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej strony, nie jest odpowiednie dla przywozu bananów pochodzących z Peru w 2014 r.

181

 

 

2014/927/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniająca decyzję wykonawczą 2013/770/UE w celu przekształcenia Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia i Żywności w Agencję Wykonawczą ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności

183

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1078/2014 z dnia 7 sierpnia 2014 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 649/2012 dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów ( Dz.U. L 297 z 15.10.2014 )

185

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top