EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:300:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 300, 18 październik 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 300

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 57
18 października 2014


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

 

 

2014/717/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 8 października 2014 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich, Protokołu do Umowy ramowej o wszechstronnym partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Socjalistyczną Republiką Wietnamu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej

1

 

 

2014/718/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 8 października 2014 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich, Protokołu do mowy ramowej o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Filipin, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej

3

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1096/2014 z dnia 15 października 2014 r. zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości karbarylu, procymidonu i profenofosu w określonych produktach lub na ich powierzchni ( 1 )

5

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1097/2014 z dnia 17 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 479/2010 dotyczące przekazywanych przez państwa członkowskie informacji dotyczących sektora mleka i przetworów mlecznych

39

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1098/2014 z dnia 17 października 2014 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 w odniesieniu do niektórych substancji aromatycznych ( 1 )

41

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1099/2014 z dnia 17 października 2014 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

44

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1100/2014 z dnia 17 października 2014 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy zastosować do wniosków o wydanie pozwoleń na wywóz sera do Stanów Zjednoczonych Ameryki w 2015 r. w ramach kontyngentów, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1187/2009

46

 

 

DECYZJE

 

 

2014/719/WPZiB

 

*

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUTM MALI/3/2014 z dnia 9 października 2014 r. w sprawie mianowania dowódcy misji UE dla misji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu przyczynienie się do szkolenia malijskich sił zbrojnych (EUTM Mali) oraz uchylająca decyzję EUTM MALI/1/2014

49

 

 

2014/720/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 13 października 2014 r. ustalająca stanowisko, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Komitetu ds. Zamówień Rządowych w sprawie przystąpienia Czarnogóry do zmienionego Porozumienia w sprawie zamówień rządowych

51

 

 

2014/721/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 13 października 2014 r. ustalająca stanowisko, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Komitetu ds. Zamówień Rządowych w sprawie przystąpienia Nowej Zelandii do zmienionego Porozumienia w sprawie zamówień rządowych

53

 

 

2014/722/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Rady z dnia 14 października 2014 r. upoważniająca Niemcy do stosowania obniżonej stawki opodatkowania energii elektrycznej dostarczanej bezpośrednio na statki zacumowane w porcie zgodnie z art. 19 dyrektywy 2003/96/WE

55

 

 

2014/723/UE

 

*

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 17 września 2014 r. w sprawie wdrożenia rozdziału funkcji polityki pieniężnej od funkcji nadzorczej Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2014/39)

57

 

 

ZALECENIA

 

 

2014/724/UE

 

*

Zalecenie Komisji z dnia 10 października 2014 r. w sprawie szablonu oceny skutków w zakresie ochrony danych na potrzeby inteligentnych sieci i inteligentnych systemów pomiarowych

63

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do decyzji Komisji 2014/313/UE z dnia 28 maja 2014 r. zmieniającej decyzje 2011/263/UE, 2011/264/UE, 2011/382/UE, 2011/383/UE, 2012/720/UE i 2012/721/UE w celu uwzględnienia zmian w klasyfikacji substancji ( Dz.U. L 164 z 3.6.2014 )

69

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 ( Dz.U. L 189 z 20.7.2007 )

72

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top