EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:298:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 298, 16 października 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 298

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 57
16 października 2014


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1081/2014 z dnia 13 października 2014 r. ustanawiające zakaz połowów morszczuka w obszarach VIIIa, VIIIb, VIIId i VIIIe przez statki pływające pod banderą Belgii

1

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1082/2014 z dnia 13 października 2014 r. ustanawiające zakaz połowów pałasza czarnego w wodach UE i wodach międzynarodowych obszarów VIII, IX i X przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

3

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1083/2014 z dnia 15 października 2014 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) jako dodatku paszowego dla macior ( 1 )

5

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1084/2014 z dnia 15 października 2014 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania difosforanów (E 450) jako substancji spulchniającej i regulatora kwasowości w gotowych, surowych ciastach drożdżowych ( 1 )

8

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1085/2014 z dnia 15 października 2014 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

10

 

 

DYREKTYWY

 

*

Dyrektywa wykonawcza Komisji 2014/96/UE z dnia 15 października 2014 r. w sprawie wymagań dotyczących etykietowania, plombowania i pakowania materiału rozmnożeniowego roślin sadowniczych oraz roślin sadowniczych przeznaczonych do produkcji owoców, który to materiał i rośliny są objęte zakresem dyrektywy Rady 2008/90/WE

12

 

*

Dyrektywa wykonawcza Komisji 2014/97/UE z dnia 15 października 2014 r. w sprawie wykonania dyrektywy Rady 2008/90/WE w odniesieniu do rejestracji dostawców i odmian oraz w odniesieniu do wspólnego wykazu odmian

16

 

*

Dyrektywa wykonawcza Komisji 2014/98/UE z dnia 15 października 2014 r. w sprawie wykonania dyrektywy Rady 2008/90/WE w odniesieniu do szczegółowych wymogów dotyczących rodzajów i gatunków roślin sadowniczych, o których mowa w załączniku I do tej dyrektywy, szczegółowych wymogów wobec dostawców oraz szczegółowych zasad dotyczących inspekcji urzędowych

22

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do decyzji Komisji 2014/314/UE z dnia 28 maja 2014 r. ustanawiającej kryteria przyznawania oznakowania ekologicznego UE dla ogrzewaczy wodnych ( Dz.U. L 164 z 3.6.2014 )

62

 

*

Sprostowanie do dyrektywy Rady 2008/71/WE z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie identyfikacji i rejestracji świń ( Dz.U. L 213 z 8.8.2008 )

63

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top