Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:295:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 295, 11 października 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 295

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 57
11 października 2014


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1067/2014 z dnia 3 października 2014 r. ustanawiające formę i treść informacji rachunkowych, które należy przedłożyć Komisji do celów rozliczenia rachunków EFRG i EFRROW, jak również w celu monitorowania i prognozowania

1

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1068/2014 z dnia 9 października 2014 r. ustanawiające zakaz połowów brosmy w wodach Unii i w wodach międzynarodowych obszarów I, II oraz XIV przez statki pływające pod banderą Zjednoczonego Królestwa

45

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1069/2014 z dnia 10 października 2014 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 w odniesieniu do okresu przetrzymywania w przypadku premii z tytułu krów mamek za 2014 r. w Hiszpanii

47

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1070/2014 z dnia 10 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) nr 271/2009 w odniesieniu do minimalnej zawartości preparatu endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez Aspergillus niger (CBS 109.713) i endo-1,4-beta-glukanazy wytwarzanej przez Aspergillus niger (DSM 18404) jako dodatku paszowego dla kur niosek (posiadacz zezwolenia: BASF SE) ( 1 )

49

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1071/2014 z dnia 10 października 2014 r. w sprawie nadzwyczajnych środków wsparcia dla sektorów jaj i mięsa drobiowego we Włoszech

51

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1072/2014 z dnia 10 października 2014 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

55

 

 

DECYZJE

 

 

2014/705/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 8 października 2014 r. w sprawie mianowania do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego członka ze Zjednoczonego Królestwa

57

 

 

2014/706/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 8 października 2014 r. w sprawie mianowania do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego członka ze Zjednoczonego Królestwa

58

 

 

2014/707/WPZiB

 

*

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EULEX KOSOVO/2/2014 z dnia 9 października 2014 r. w sprawie mianowania szefa misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie, EULEX KOSOVO

59

 

 

2014/708/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 9 października 2014 r. zmieniająca decyzję 2003/467/WE w odniesieniu do uznania niektórych regionów Polski za oficjalnie wolne od enzootycznej białaczki bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 7141)  ( 1 )

60

 

 

2014/709/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 9 października 2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich i uchylająca decyzję wykonawczą 2014/178/UE (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 7222)  ( 1 )

63

 

 

ZALECENIA

 

 

2014/710/UE

 

*

Zalecenie Komisji z dnia 9 października 2014 r. w sprawie rynków właściwych w zakresie produktów i usług telekomunikacyjnych w sektorze łączności elektronicznej podlegających regulacji ex ante zgodnie z dyrektywą 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej ( 1 )

79

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (EWG) nr 3577/92 z dnia 7 grudnia 1992 r. dotyczącego stosowania zasady swobody świadczenia usług w transporcie morskim w obrębie państw członkowskich (kabotaż morski) ( Dz.U. L 364 z 12.12.1992 ) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 6, tom 2, s. 10)

85

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top