EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:209:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 209, 16 lipca 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 209

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 57
16 lipca 2014


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 763/2014 z dnia 11 lipca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w odniesieniu do charakterystyki technicznej działań informacyjnych i promocyjnych oraz wytycznych dotyczących reprodukcji symbolu Unii

1

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 764/2014 z dnia 11 lipca 2014 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

5

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 765/2014 z dnia 11 lipca 2014 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

7

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 766/2014 z dnia 11 lipca 2014 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

9

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 767/2014 z dnia 11 lipca 2014 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

12

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 768/2014 z dnia 11 lipca 2014 r. ustanawiające zakaz połowów beryksów w wodach UE i w wodach międzynarodowych obszarów III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII i XIV przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

14

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 769/2014 z dnia 11 lipca 2014 r. ustanawiające zakaz połowów czarniaka w wodach obszaru VI, w wodach Unii oraz wodach międzynarodowych obszaru Vb, XII i XIV przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

16

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 770/2014 z dnia 11 lipca 2014 r. ustanawiające zakaz połowów argentyny wielkiej w wodach UE obszarów III i IV przez statki pływające pod banderą Irlandii

18

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 771/2014 z dnia 14 lipca 2014 r. ustanawiające zasady, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, w odniesieniu do modelu dla programów operacyjnych, struktury planów wyrównania dodatkowych kosztów ponoszonych przez podmioty gospodarcze zajmujące się połowami, hodowlą, przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu niektórych produktów rybołówstwa i akwakultury z regionów najbardziej oddalonych, wzoru przekazywania danych finansowych, treści sprawozdań z oceny ex ante oraz minimalnych wymogów dotyczących planu oceny, jakie należy przedłożyć w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

20

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 772/2014 z dnia 14 lipca 2014 r. ustanawiające zasady dotyczące intensywności pomocy publicznej, które mają być stosowane w odniesieniu do łącznych wydatków kwalifikowalnych w związku z niektórymi działaniami finansowanymi w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

47

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 773/2014 z dnia 15 lipca 2014 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

49

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 774/2014 z dnia 15 lipca 2014 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 lipca 2014 r.

51

 

 

DECYZJE

 

 

2014/462/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie mianowania do Rady Zarządzającej Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy członków i zastępców członków z Węgier

54

 

 

2014/463/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu oleju z mikroalg Schizochytrium sp. jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz w sprawie uchylenia decyzji 2003/427/WE i 2009/778/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 4670)

55

 

 

2014/464/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 15 lipca 2014 r. określająca priorytety Unii dotyczące polityki egzekwowania i kontroli w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

59

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top