EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:197:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 197, 4 lipca 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 197

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 57
4 lipca 2014


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Rady (UE) nr 732/2014 z dnia 3 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 754/2009 oraz (UE) nr 43/2014 w odniesieniu do niektórych uprawnień do połowów

1

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 733/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1418/2007 dotyczące wywozu w celu poddania odzyskowi niektórych odpadów do pewnych państw nienależących do OECD (1)

10

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 734/2014 z dnia 3 lipca 2014 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

64

 

 

DECYZJE

 

 

2014/429/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie stanowiska, jakie ma zostać przyjęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Rady Stowarzyszenia powołanej Umową ustanawiającą stowarzyszenie między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ameryką Środkową, z drugiej strony, odnośnie do przyjęcia przez Radę Stowarzyszenia decyzji w sprawie wpisania do załącznika XVIII odpowiednich oznaczeń geograficznych chronionych na terytorium Stron

66

 

*

Decyzja Rady 2014/430/WPZiB z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie zmiany wspólnego działania 2005/889/WPZiB ustanawiającego Misję Unii Europejskiej ds. Szkolenia i Kontroli na przejściu granicznym w Rafah (EU BAM Rafah)

75

 

 

2014/431/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 26 czerwca 2014 r. dotycząca formatu sprawozdań na temat krajowych programów wdrażania dyrektywy Rady 91/271/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 4208)

77

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (UE) nr 692/2014 z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie ograniczeń dotyczących przywozu do Unii towarów pochodzących z Krymu lub Sewastopola, w odpowiedzi na bezprawne przyłączenie Krymu i Sewastopola (Dz.U. L 183 z 24.6.2014)

87

 

*

Sprostowanie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/47/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie drogowej kontroli technicznej dotyczącej zdatności do ruchu drogowego pojazdów użytkowych poruszających się w Unii oraz uchylająca dyrektywę 2000/30/WE (Dz.U. L 127 z 29.4.2014)

87

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top