Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:147:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 147, 17 maja 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 147

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 57
17 maja 2014


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 518/2014 z dnia 5 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenia delegowane Komisji (UE) nr 1059/2010, (UE) nr 1060/2010, (UE) nr 1061/2010, (UE) nr 1062/2010, (UE) nr 626/2011, (UE) nr 392/2012, (UE) nr 874/2012, (UE) nr 665/2013, (UE) nr 811/2013 i (UE) nr 812/2013 w odniesieniu do etykietowania produktów związanych z energią w internecie ( 1 )

1

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 519/2014 z dnia 16 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 401/2006 w odniesieniu do metody pobierania próbek z dużych partii, przypraw i suplementów żywnościowych, kryteriów skuteczności dla toksyn T-2, HT-2 i cytryniny oraz przesiewowych metod analizy ( 1 )

29

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 520/2014 z dnia 16 maja 2014 r. dodające do kwot połowowych na 2014 r. określone ilości zatrzymane w roku 2013 na mocy art. 4 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 847/96

44

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 521/2014 z dnia 16 maja 2014 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

68

 

 

DECYZJE

 

 

2014/285/WPZiB

 

*

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUTM Mali/2/2014 z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia wkładów państw trzecich w misję wojskową Unii Europejskiej mającą na celu przyczynienie się do szkolenia malijskich sił zbrojnych (EUTM Mali)

70

 

 

2014/286/UE

 

*

Decyzja delegowana Komisji z dnia 10 marca 2014 r. ustanawiająca kryteria i warunki, które muszą spełniać europejskie sieci referencyjne i świadczeniodawcy chcący wstąpić do europejskiej sieci referencyjnej ( 1 )

71

 

 

2014/287/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie kryteriów tworzenia i oceny europejskich sieci referencyjnych i ich członków oraz ułatwienia wymiany informacji i wiedzy specjalistycznej w odniesieniu do tworzenia i oceny takich sieci ( 1 )

79

 

 

2014/288/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 12 maja 2014 r. w odniesieniu do standardowych wymagań w zakresie sprawozdawczości odnoszącej się do współfinansowanych przez Unię krajowych programów zwalczania, kontroli i monitorowania określonych chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych i uchylająca decyzję 2008/940/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 2976)

88

 

 

2014/289/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 15 maja 2014 r. zezwalająca państwom członkowskim na rozszerzenie tymczasowych zezwoleń udzielonych na substancje czynne pinoksaden i meptyldinokap (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 3059)  ( 1 )

114

 

 

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

 

 

2014/290/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Komitetu Stowarzyszenia UE-Chile w odniesieniu do zmiany załącznika XII do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, zawierającego wykazy chilijskich podmiotów, które udzielają zamówień zgodnie z postanowieniami części IV tytułu IV dotyczącymi zamówień publicznych

116

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 750/2013 z dnia 29 lipca 2013 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi ( Dz.U. L 212 z 7.8.2013 )

122

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top