EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:111:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 111, 15 kwietnia 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 111

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 57
15 kwietnia 2014


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

 

*

Zawiadomienie dotyczące wejścia w życie umowy o dialogu politycznym i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a republikami Kostaryki, Salwadoru, Gwatemali, Hondurasu, Nikaragui i Panamy, z drugiej strony

1

 

 

2014/210/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Umowy o dialogu politycznym i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a republikami Kostaryki, Salwadoru, Gwatemali, Hondurasu, Nikaragui i Panamy, z drugiej strony, w odniesieniu do art. 49 ust. 3 tej umowy

2

 

 

2014/211/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Umowy o dialogu politycznym i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a republikami Kostaryki, Salwadoru, Gwatemali, Hondurasu, Nikaragui i Panamy, z drugiej strony, z wyjątkiem art. 49 ust. 3 tej umowy

4

 

 

Umowa o dialogu politycznym i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republikami Kostaryki, Salwadoru, Gwatemali, Hondurasu, Nikaragui i Panamy, z drugiej strony

6

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Rady (UE) nr 380/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1284/2009 wprowadzające pewne szczególne środki ograniczające wobec Republiki Gwinei

29

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 381/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r. wykonujące rozporządzenie (UE) nr 208/2014 w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją na Ukrainie

33

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 382/2014 z dnia 7 marca 2014 r. uzupełniające dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących publikacji suplementów do prospektu emisyjnego ( 1 )

36

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 383/2014 z dnia 2 kwietnia 2014 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Beurre de Bresse (ChNP)]

40

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 384/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Crème de Bresse (ChNP)]

42

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 385/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Elbe-Saale Hopfen (ChOG)]

44

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 386/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 329/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

46

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 387/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

48

 

 

DYREKTYWY

 

*

Dyrektywa Rady 2014/48/UE z dnia 24 marca 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2003/48/WE

50

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady 2014/212/WPZiB z dnia 14 kwietnia 2014 r. zmieniająca decyzję 2013/183/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

79

 

*

Decyzja Rady 2014/213/WPZiB z dnia 14 kwietnia 2014 r. zmieniająca decyzję 2010/638/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Republiki Gwinei

83

 

*

Decyzja Rady 2014/214/WPZiB z dnia 14 kwietnia 2014 r. zmieniająca decyzję 2013/184/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Mjanmie/Birmie

84

 

 

2014/215/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy makrofinansowej Ukrainie

85

 

*

Decyzja wykonawcza Rady 2014/216/WPZiB z dnia 14 kwietnia 2014 r. wykonująca decyzję 2014/119/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją na Ukrainie

91

 

 

2014/217/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie wkładu finansowego Unii przeznaczonego na środki nadzwyczajne służące zwalczaniu ospy owiec w Bułgarii w 2013 r. oraz w Grecji w 2013 i 2014 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 2334)

94

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 368/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 474/2006 ustanawiające wspólnotowy wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty ( Dz.U. L 108 z 11.4.2014 )

96

 

*

Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014 ( Dz.U. L 51 z 20.2.2014 )

96

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top