EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:107:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 107, 10 kwiecień 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 107

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 57
10 kwietnia 2014


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 357/2014 z dnia 3 lutego 2014 r. uzupełniające dyrektywę 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do sytuacji, w których mogą być wymagane badania dotyczące skuteczności po wydaniu pozwolenia ( 1 )

1

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 358/2014 z dnia 9 kwietnia 2014 r. zmieniające załączniki II i V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych ( 1 )

5

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 359/2014 z dnia 9 kwietnia 2014 r. zmieniające załącznik V do rozporządzenia (WE) nr 136/2004 w odniesieniu do wykazu krajów, o których mowa w art. 9 tego rozporządzenia ( 1 )

10

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 360/2014 z dnia 9 kwietnia 2014 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz żelazokrzemu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej i Rosji w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1225/2009

13

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 361/2014 z dnia 9 kwietnia 2014 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 w odniesieniu do dokumentów dotyczących międzynarodowego autokarowego i autobusowego przewozu osób oraz uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2121/98 ( 1 )

39

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 362/2014 z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie sprostowania hiszpańskiej wersji rozporządzenia (WE) nr 1881/2006 ustalającego najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych ( 1 )

56

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 363/2014 z dnia 99 kwietnia 2014 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

57

 

 

DECYZJE

 

 

2014/196/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Rady z dnia 18 lutego 2014 r. zatwierdzająca aktualizację programu dostosowań makroekonomicznych Portugalii

59

 

 

2014/197/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Rady z dnia 18 lutego 2014 r. zmieniająca decyzję wykonawczą 2011/344/UE w sprawie przyznania Portugalii pomocy finansowej Unii

61

 

 

III   Inne akty

 

 

EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

 

*

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 303/13/COL z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie programu dotyczącego funduszu ds. czarterów dla północnej Norwegii (Norwegia)

69

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top