EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:106:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 106, 9 kwiecień 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 106

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 57
9 kwietnia 2014


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

 

*

Informacja o wejściu w życie między Unią Europejską a Republiką Islandii uzgodnień między Unią Europejską a Republiką Islandii, Księstwem Liechtensteinu, Królestwem Norwegii oraz Konfederacją Szwajcarską w sprawie udziału tych państw w pracach komitetów wspierających Komisję Europejską w sprawowaniu jej kompetencji wykonawczych w odniesieniu do wprowadzania w życie, stosowania i rozwoju dorobku Schengen

1

 

 

(2014/194/UE)

 

*

Decyzja Rady z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii, uzgodnień między Unią Europejską a Republiką Islandii dotyczących warunków udziału tego państwa w pracach Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu

2

 

 

(2014/195/UE)

 

*

Decyzja Rady z dnia 17 lutego 2014 r. upoważniająca państwa członkowskie do podpisania i ratyfikowania Porozumienia kapsztadzkiego z 2012 r. w sprawie wdrożenia postanowień protokołu z Torremolinos z 1993 r. odnoszącego się do Międzynarodowej konwencji z Torremolinos o bezpieczeństwie statków rybackich z 1977 r. lub do przystąpienia do tego porozumienia ( 1 )

4

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 354/2014 z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia (WE) nr 889/2008 ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli

7

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 355/2014 z dnia 8 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1235/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich ( 1 )

15

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 356/2014 z dnia 8 kwietnia 2014 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

41

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do decyzji Rady 2010/282/UE z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Austrii ( Dz.U. L 125 z 21.5.2010 )

43

 

*

Sprostowanie do decyzji Rady 2010/283/UE z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Belgii ( Dz.U. L 125 z 21.5.2010 )

43

 

*

Sprostowanie do decyzji Rady 2010/284/UE z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Republice Czeskiej ( Dz.U. L 125 z 21.5.2010 )

44

 

*

Sprostowanie do decyzji Rady 2010/285/UE z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Niemczech ( Dz.U. L 125 z 21.5.2010 )

44

 

*

Sprostowanie do decyzji Rady 2010/286/UE z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu we Włoszech ( Dz.U. L 125 z 21.5.2010 )

45

 

*

Sprostowanie do decyzji Rady 2010/287/UE z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Niderlandach ( Dz.U. L 125 z 21.5.2010 )

45

 

*

Sprostowanie do decyzji Rady 2010/288/UE z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Portugalii ( Dz.U. L 125 z 21.5.2010 )

46

 

*

Sprostowanie do decyzji Rady 2010/289/UE z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Słowenii ( Dz.U. L 125 z 21.5.2010 )

47

 

*

Sprostowanie do decyzji Rady 2010/290/UE z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu na Słowacji ( Dz.U. L 125 z 21.5.2010 )

48

 

*

Sprostowanie do decyzji Rady 2010/291/UE z dnia 19 stycznia 2010 r. ustalającej, czy Grecja podjęła skuteczne działania w odpowiedzi na zalecenie Rady z dnia 27 kwietnia 2009 r.( Dz.U. L 125 z 21.5.2010 )

49

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top