EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:102:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 102, 5 kwiecień 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 102

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 57
5 kwietnia 2014


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

 

 

(2014/185/UE)

 

*

Decyzja Rady z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii, uzgodnień między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczących warunków udziału tego państwa w pracach Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu

1

 

 

(2014/186/UE)

 

*

Decyzja Rady z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii, uzgodnień między Unią Europejską a Księstwem Liechtensteinu dotyczących warunków udziału tego państwa w pracach Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu

3

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 345/2014 z dnia 1 kwietnia 2014 r. ustanawiające zakaz połowów marlina błękitnego w Oceanie Atlantyckim przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

5

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 346/2014 z dnia 1 kwietnia 2014 r. ustanawiające tymczasowy zakaz połowów karmazyna w obszarze NAFO 3M przez statki pływające pod banderą dowolnego państwa członkowskiego Unii Europejskiej

7

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 347/2014 z dnia 4 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 606/2009 w odniesieniu do zwiększenia maksymalnej całkowitej zawartości dwutlenku siarki koniecznego z powodu warunków klimatycznych

9

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 348/2014 z dnia 4 kwietnia 2014 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

11

 

 

DECYZJE

 

 

(2014/187/UE)

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 3 kwietnia 2014 r. zmieniająca decyzję 2009/821/WE w odniesieniu do wykazów punktów kontroli granicznej i jednostek weterynaryjnych w systemie TRACES (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 2094) ( 1 )

13

 

 

(2014/188/UE)

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie wskazania kwalifikowalnych specyfikacji technicznych ICT na potrzeby dokonywania odniesień w zamówieniach publicznych (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 2120)

18

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do decyzji Komisji 2013/480/UE z dnia 20 września 2013 r. ustanawiającej, na podstawie dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, wartości liczbowe do celów klasyfikacji w systemach monitorowania państw członkowskich będące wynikiem ćwiczenia interkalibracyjnego, i uchylającej decyzję 2008/915/WE ( Dz.U. L 266 z 8.10.2013 )

22

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top