Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:095:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 095, 29 marzec 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

doi:10.3000/19770766.L_2014.095.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 95

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 57
29 marca 2014


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 322/2014 z dnia 28 marca 2014 r. wprowadzające specjalne warunki regulujące przywóz paszy i żywności pochodzących lub wysyłanych z Japonii w następstwie wypadku w elektrowni jądrowej Fukushima (1)

1

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 323/2014 z dnia 28 marca 2014 r. zmieniające załączniki I i II do rozporządzenia (WE) nr 669/2009 w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwiększonego poziomu kontroli urzędowych przywozu niektórych rodzajów pasz i żywności niepochodzących od zwierząt (1)

12

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 324/2014 z dnia 28 marca 2014 r. przyjmujące nadzwyczajne środki wspierania rynku wieprzowiny w Polsce

24

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 325/2014 z dnia 28 marca 2014 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

27

 

 

DECYZJE

 

 

2014/173/WPZiB

 

*

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa BiH/21/2014 z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie mianowania dowódcy operacji UE dla operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie i uchylająca decyzję BiH/17/2011

29

 

 

2014/174/WPZiB

 

*

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUTM Mali/1/2014 z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie mianowania dowódcy misji UE dla misji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu przyczynienie się do szkolenia malijskich sił zbrojnych (EUTM Mali) oraz uchylająca decyzję EUTM Mali/1/2013

30

 

 

2014/175/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca decyzję 2007/777/WE w odniesieniu do przywozu produktów mięsnych, przetworzonych żołądków, pęcherzy i jelit przygotowanych ze świeżego mięsa drobiu domowego, w tym mięsa ptactwa łownego utrzymywanego w warunkach fermowych i dzikiego ptactwa łownego (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 1904)  (1)

31

 

 

2014/176/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 27 marca 2014 r. w odniesieniu do wkładu finansowego Unii na rzecz skoordynowanego planu kontroli w celu ustalenia skali występowania oszukańczych praktyk przy wprowadzaniu do obrotu określonych rodzajów żywności (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 1912)

39

 

 

2014/177/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca załącznik II do decyzji 2003/467/WE w odniesieniu do uznania Litwy za oficjalnie wolną od brucelozy (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 1940)  (1)

45

 

 

2014/178/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 1979)  (1)

47

 

 

2014/179/UE

 

*

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 22 stycznia 2014 r. zmieniająca decyzję EBC/2004/2 przyjmującą Regulamin Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2014/1)

56

 

 

ZALECENIA

 

 

2014/180/UE

 

*

Zalecenie Komisji z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie drugiego skoordynowanego planu kontroli w celu ustalenia skali występowania oszukańczych praktyk przy wprowadzaniu do obrotu określonych rodzajów żywności (1)

64

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do decyzji wykonawczej Komisji 2014/148/UE z dnia 17 marca 2014 r. zmieniającej decyzję Komisji 2011/130/UE w sprawie ustalenia minimalnych wymagań dotyczących transgranicznego przetwarzania dokumentów podpisanych elektronicznie przez właściwe organy zgodnie z dyrektywą 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącą usług na rynku wewnętrznym (Dz.U. L 80 z 19.3.2014)

69

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 807/2013 z dnia 26 sierpnia 2013 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do badań cen pewnych kategorii bydła na reprezentatywnych rynkach unijnych (Dz.U. L 228 z 27.8.2013)

70

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top