Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:091:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 091, 27 marzec 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

doi:10.3000/19770766.L_2014.091.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 91

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 57
27 marca 2014


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 307/2014 z dnia 24 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 875/2013 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz określonej przetworzonej lub zakonserwowanej kukurydzy cukrowej w postaci ziaren pochodzącej z Tajlandii w następstwie przeglądu wygaśnięcia na podstawie art. 11 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009

1

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 308/2014 z dnia 20 marca 2014 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Almendra de Mallorca/Almendra Mallorquina/Ametlla de Mallorca/Ametlla Mallorquina (ChOG)]

7

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 309/2014 z dnia 20 marca 2014 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Aceite de la Comunitat Valenciana (ChNP)]

9

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 310/2014 z dnia 25 marca 2014 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

10

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 311/2014 z dnia 25 marca 2014 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

12

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 312/2014 z dnia 26 marca 2014 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący bilansowania gazu w sieciach przesyłowych (1)

15

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 313/2014 z dnia 26 marca 2014 r. zatwierdzające zmianę inną niż nieznaczna elementów specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Pecorino Sardo (ChNP)]

36

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 314/2014 z dnia 26 marca 2014 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

38

 

 

DECYZJE

 

 

2014/169/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Rady z dnia 24 marca 2014 r. zmieniająca decyzję wykonawczą 2013/463/UE w sprawie zatwierdzenia programu dostosowań makroekonomicznych dla Cypru

40

 

 

2014/170/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Rady z dnia 24 marca 2014 r. ustanawiająca wykaz niewspółpracujących państw trzecich w zakresie zwalczania połowów NNN zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1005/2008 ustanawiającym wspólnotowy system zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania

43

 

 

2014/171/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie mianowania do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego członka z Danii

48

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (EWG) nr 1536/92 z dnia 9 czerwca 1992 r. ustanawiającego wspólne normy handlowe w odniesieniu do konserwowanego tuńczyka i bonito (Dz.U. L 163 z 17.6.1992, s. 1) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 4, tom 2, s. 27)

49

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top