Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:040:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 040, 11 luty 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

doi:10.3000/19770766.L_2014.040.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 40

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 57
11 lutego 2014


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

 

*

Decyzja Rady 2014/71/WPZiB z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie podpisania i zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Chile ustanawiającej zasady ogólne udziału Republiki Chile w operacjach zarządzania kryzysowego prowadzonych przez Unię Europejską

1

 

 

Umowa między Unią Europejską a Republiką Chile ustanawiająca ramy udziału Republiki Chile w prowadzonych przez Unię Europejską operacjach zarządzania kryzysowego

2

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Rady (UE) nr 124/2014 z dnia 10 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 36/2012 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii

8

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 125/2014 z dnia 10 lutego 2014 r. dotyczące wykonania art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwkoniektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmuoraz uchylenia rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 714/2013

9

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 126/2014 z dnia 5 lutego 2014 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Paprika Žitava / Žitavská paprika (ChNP)]

12

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 127/2014 z dnia 5 lutego 2014 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Jamón de Teruel/Paleta de Teruel (ChNP)]

14

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 128/2014 z dnia 5 lutego 2014 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Gofio Canario (ChOG)]

16

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 129/2014 z dnia 10 lutego 2014 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

18

 

 

DYREKTYWY

 

*

Dyrektywa Komisji 2014/18/UE z dnia 29 stycznia 2014 r. zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/43/WE w odniesieniu do wykazu produktów związanych z obronnością ( 1 )

20

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady 2014/72/WPZiB z dnia 10 lutego 2014 r. dotycząca aktualizacji i zmiany wykazu osób, grup i podmiotów objętych art. 2, 3 i 4 wspólnego stanowiska 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu i uchylenia decyzji 2013/395/WPZiB

56

 

*

Decyzja Rady 2014/73/WPZiB z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej (EUFOR RCA)

59

 

*

Decyzja Rady 2014/74/WPZiB z dnia 10 lutego 2014 r. zmieniająca decyzję 2013/255/WPZiB dotyczącą środków ograniczających skierowanych przeciwko Syrii

63

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top