EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:349:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 349, 21 grudzień 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

doi:10.3000/19770766.L_2013.349.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 349

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 56
21 grudnia 2013


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

 

 

2013/785/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 16 grudnia 2013 r. dotycząca zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, protokołu między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Porozumieniu o partnerstwie w sektorze rybołówstwa pomiędzy Unią Europejską a Królestwem Marokańskim

1

 

 

2013/786/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej i tymczasowego stosowania Protokołu między Unią Europejską a Związkiem Komorów ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w obowiązującej Strony umowie o partnerstwie w sektorze rybołówstwa

4

 

 

Protokół między Unią Europejską a Związkiem Komorów ustalający uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w obowiązującej Strony umowie o partnerstwie w sektorze rybołówstwa

5

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Rady (UE) nr 1389/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie Rady (UE) nr 1258/2012 w sprawie podziału uprawnień do połowów w ramach Protokołu uzgodnionego pomiędzy Unią Europejską a Republiką Madagaskaru ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w obowiązującej Strony umowie o partnerstwie w sprawie połowów

24

 

*

Rozporządzenie Rady (UE) nr 1390/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie przydziału uprawnień do połowów z tytułu Protokołu między Unią Europejską a Związkiem Komorów ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w obowiązującej Strony umowie o partnerstwie w sektorze rybołówstwa

26

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1391/2013 z dnia 14 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 347/2013 w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej w odniesieniu do unijnej listy projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania

28

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1392/2013 z dnia 13 grudnia 2013 r. ustanawiające zakaz połowów makreli w obszarach IIIa i IV; wodach UE obszarów IIa, IIIb, IIIc i podrejonów 22–32 przez statki pływające pod banderą Zjednoczonego Królestwa

44

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1393/2013 z dnia 13 grudnia 2013 r. ustanawiające zakaz połowów karmazyna w wodach UE i wodach międzynarodowych obszaru V; wodach międzynarodowych obszarów XII i XIV przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

46

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1394/2013 z dnia 13 grudnia 2013 r. ustanawiające zakaz połowów karmazyna w wodach Grenlandii obszaru NAFO 1F oraz wodach Grenlandii obszarów V i XIV przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

48

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1395/2013 z dnia 13 grudnia 2013 r. ustanawiające zakaz połowów widlaka białego w wodach UE i wodach międzynarodowych obszarów VIII i IX przez statki pływające pod banderą Portugalii

50

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1396/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające zakaz połowów halibuta niebieskiego w obszarze NAFO 3LMNO przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

52

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1397/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia atlantyckiego w wodach UE i wodach Norwegii obszaru IV na północ od 53° 30′ N przez statki pływające pod banderą Zjednoczonego Królestwa

54

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1398/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia odliczeń od nakładu połowowego przyznanego Zjednoczonemu Królestwu na rok 2013 na przegrzebki oraz na kraby kieszeńce i kraby pająkowate z powodu nadmiernej eksploatacji w poprzednim roku

56

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1399/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Antep Baklavası/Gaziantep Baklavası (ChOG)]

58

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1400/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Τοματάκι Σαντορίνης (Tomataki Santorinis) (ChNP)]

59

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1401/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Yorkshire Wensleydale (ChOG)]

60

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1402/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. wprowadzające odliczenia od kwot połowowych w roku 2013 dla niektórych stad z powodu przełowienia innych stad w poprzednich latach i zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 770/2013 w zakresie wielkości odliczeń w następnych latach

61

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1403/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. zatwierdzające znaczną zmianę specyfikacji zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Liquirizia di Calabria (ChNP)]

86

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1404/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez Aspergillus niger (CBS 109.713) i endo-1,4-beta-glukanazy wytwarzanej przez Aspergillus niger (DSM 18404) jako dodatku paszowego dla tuczników (posiadacz zezwolenia BASF SE) ( 1 )

88

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1405/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

91

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1406/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

93

 

 

DECYZJE

 

 

2013/787/UE

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2012/011 DK/Vestas z Danii)

95

 

 

2013/788/UE

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2013/001 FI/Nokia Salo z Finlandii)

96

 

 

2013/789/UE

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2013/003 DE/First Solar z Niemiec)

97

 

 

2013/790/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia w imieniu Unii Europejskiej poprawki do art. 25 i 26 Konwencji o ochronie i użytkowaniu cieków transgranicznych i jezior międzynarodowych

98

 

 

2013/791/Euratom

 

*

Decyzja Rady z dnia 13 grudnia 2013 r. zmieniająca decyzję 2007/198/Euratom powołującą Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej oraz przyznającą mu określone korzyści

100

 

 

2013/792/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie uruchomienia w Finlandii zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych

103

 

 

2013/793/UE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 19 grudnia 2013 r. zmieniająca decyzję 2007/506/WE w celu przedłużenia okresu obowiązywania ekologicznych kryteriów przyznawania oznakowania ekologicznego UE mydłom, szamponom i odżywkom do włosów (notyfikowana jako dokument nr C(2013) 9223)  ( 1 )

104

 

 

2013/794/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uznania Gruzji zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/106/WE w odniesieniu do systemów szkolenia marynarzy i wydawania im świadectw (notyfikowana jako dokument nr C(2013) 9224)  ( 1 )

105

 

 

2013/795/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 19 grudnia 2013 r. dotycząca powiadomienia przekazanego przez Zjednoczone Królestwo o środku, który zamierza przyjąć zgodnie z art. 9 ust. 2 i 3 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/45/WE w sprawie reguł i norm bezpieczeństwa statków pasażerskich (notyfikowana jako dokument nr C(2013) 9225)  ( 1 )

107

 

 

2013/796/UE

 

*

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 6 grudnia 2013 r. dotycząca zatwierdzenia wielkości emisji monet euro w 2014 r. (EBC/2013/46)

109

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top