EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:333:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 333, 12 grudzień 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

doi:10.3000/19770766.L_2013.333.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 333

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 56
12 grudnia 2013


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1320/2013 z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 385/2012 w sprawie formatu sprawozdania z gospodarstwa rolnego wykorzystywanego do określania dochodów gospodarstw rolnych oraz analizy ich działalności gospodarczej

1

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1321/2013 z dnia 10 grudnia 2013 r. ustanawiające unijny wykaz dozwolonych produktów początkowych dla środków aromatyzujących dymu wędzarniczego przeznaczonych do użycia w takiej postaci w środkach spożywczych lub na ich powierzchni lub do produkcji pochodnych środków aromatyzujących dymu wędzarniczego (1)

54

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1322/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie przyznania na rok 2014 nieograniczonego bezcłowego dostępu do rynku Unii niektórym towarom pochodzącym z Norwegii otrzymanym w wyniku przetwarzania produktów rolnych objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 1216/2009

68

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1323/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

70

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1324/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustalające współczynnik akceptacji dla wydawania pozwoleń na wywóz, odrzucające wnioski o pozwolenie na wywóz i zawieszające składanie wniosków o pozwolenie na wywóz pozakwotowego cukru

72

 

 

DECYZJE

 

 

2013/744/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 9 grudnia 2013 r. dotycząca podpisania w imieniu Unii Europejskiej Protokołu w sprawie wyeliminowania nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi do Ramowej konwencji Światowej Organizacji Zdrowia o ograniczeniu użycia tytoniu, w odniesieniu do postanowień Protokołu dotyczących obowiązków związanych ze współpracą wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych, definicją przestępstw kryminalnych i współpracą policyjną

73

 

 

2013/745/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 9 grudnia 2013 r. dotycząca podpisania w imieniu Unii Europejskiej Protokołu w sprawie wyeliminowania nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi do Ramowej konwencji Światowej Organizacji Zdrowia o ograniczeniu użycia tytoniu, z wyłączeniem postanowień tego Protokołu dotyczących obowiązków związanych ze współpracą wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych, definicją przestępstw kryminalnych i współpracą policyjną

75

 

 

2013/746/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany regulaminu wewnętrznego Rady

77

 

 

2013/747/UE, Euratom

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 10 grudnia 2013 r. upoważniająca Zjednoczone Królestwo do wykorzystywania pewnych przybliżonych danych szacunkowych w obliczaniu podstawy zasobów własnych opartych na VAT (notyfikowana jako dokument nr C(2013) 8685)

79

 

 

2013/748/UE, Euratom

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 10 grudnia 2013 r. upoważniająca Chorwację do wykorzystywania pewnych przybliżonych danych szacunkowych w obliczaniu podstawy zasobów własnych opartych na VAT (notyfikowana jako dokument nr C(2013) 8688)

80

 

 

2013/749/UE, Euratom

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 10 grudnia 2013 r. upoważniająca Portugalię do wykorzystywania pewnych przybliżonych danych szacunkowych w obliczaniu podstawy zasobów własnych opartych na VAT (notyfikowana jako dokument nr C(2013) 8689)

81

 

 

WYTYCZNE

 

 

2013/750/UE

 

*

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 26 września 2013 r. zmieniające wytyczne EBC/2012/27 w sprawie transeuropejskiego zautomatyzowanego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET2) (EBC/2013/37)

82

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (Dz.U. L 145 z 31.5.2001) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 1, tom 3, s. 331) (Wersja poprawiona w Dz.U. L 271 z 15.10.2010, s. 20)

83

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top