EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:332:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 332, 11 grudzień 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

doi:10.3000/19770766.L_2013.332.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 332

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 56
11 grudnia 2013


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1279/2013 z dnia 9 grudnia 2013 r. zatwierdzające znaczną zmianę specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia (ChNP)]

1

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1280/2013 z dnia 9 grudnia 2013 r. zatwierdzające znaczną zmianę elementów specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Cítricos Valencianos/Cítrics Valencians (ChOG)]

3

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1281/2013 z dnia 10 grudnia 2013 r. ustanawiające reguły zarządzania i dystrybucji dla kontyngentów wyrobów włókienniczych ustanowionych na rok 2014 na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 517/94

5

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1282/2013 z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie sprostowania polskiej wersji językowej rozporządzenia (WE) nr 2508/2000 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 w odniesieniu do programów operacyjnych w sektorze rybołówstwa

13

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1283/2013 z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie sprostowania francuskiej wersji językowej rozporządzenia (WE) nr 865/2006 ustanawiającego przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi

14

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1284/2013 z dnia 10 grudnia 2013 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

15

 

 

DECYZJE

 

 

2013/728/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 2 grudnia 2013 r. określająca stanowisko, jakie ma zająć Unia Europejska na forum konferencji ministerialnej Światowej Organizacji Handlu w odniesieniu do przedłużenia moratorium w sprawie opłat celnych od transmisji elektronicznych oraz moratorium dotyczącego skarg niezwiązanych z naruszeniem i skarg związanych z innymi sytuacjami

17

 

*

Decyzja Rady 2013/729/WPZiB z dnia 9 grudnia 2013 r. zmieniająca decyzję 2013/34/WPZiB w sprawie misji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu przyczynienie się do szkolenia malijskich sił zbrojnych (EUTM Mali)

18

 

*

Decyzja Rady 2013/730/WPZiB z dnia 9 grudnia 2013 r. wspierająca działania SEESAC w zakresie rozbrojenia i kontroli zbrojeń w Europie Południowo-Wschodniej w ramach strategii UE w zakresie zwalczania nielegalnego gromadzenia broni strzeleckiej i lekkiej i amunicji do tych rodzajów broni oraz handlu nimi

19

 

 

2013/731/UE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie powiadomienia przez Irlandię o przejściowym planie krajowym, o którym mowa w art. 32 dyrektywy 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych (notyfikowana jako dokument nr C(2013) 8638)

31

 

 

2013/732/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 9 grudnia 2013 r. ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych, w odniesieniu do produkcji chloro-alkalicznej (notyfikowana jako dokument nr C(2013) 8589)  ( 1 )

34

 

 

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

 

 

2013/733/UE

 

*

Decyzja nr 1/2013 Wspólnego Komitetu ds. Rolnictwa z dnia 28 listopada 2013 r. dotycząca zmiany załącznika 10 do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi

49

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top