Help Print this page 

Document L:2013:313:TOC

Title and reference
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 313, 22 listopad 2013

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0766

doi:10.3000/19770766.L_2013.313.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 313

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 56
22 listopada 2013


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

 

 

2013/671/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy między Unią Europejską a Republiką Francuską w sprawie stosowania do wspólnoty terytorialnej Saint-Barthélemy prawodawstwa Unii dotyczącego opodatkowania dochodów z oszczędności oraz współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania

1

 

 

2013/672/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie zawarcia Protokołu ustalającego na okres dwóch lat uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie partnerskiej w sprawie połowów między Unią Europejską a Islamską Republiką Mauretańską

3

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Rady (UE) nr 1180/2013 z dnia 19 listopada 2013 r. ustalające uprawnienia do połowów na 2014 r. w odniesieniu do pewnych stad ryb i grup stad ryb w Morzu Bałtyckim

4

 

*

Rozporządzenie Rady (UE) nr 1181/2013 z dnia 19 listopada 2013 r. określające współczynnik korygujący do płatności bezpośrednich przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 73/2009 w odniesieniu do roku kalendarzowego 2013 i uchylające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 964/2013

13

 

*

Rozporządzenie Rady (UE) nr 1182/2013 z dnia 19 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 754/2009, (UE) nr 1262/2012, (UE) nr 39/2013 i (UE) nr 40/2013 w odniesieniu do niektórych uprawnień do połowów

15

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1183/2013 z dnia 12 listopada 2013 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Slovenski med (ChOG)]

30

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1184/2013 z dnia 12 listopada 2013 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Prés-salés du Mont-Saint-Michel (ChNP)]

32

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1185/2013 z dnia 21 listopada 2013 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Pâté de Campagne Breton (ChOG)]

34

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1186/2013 z dnia 21 listopada 2013 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Orkney Scottish Island Cheddar (ChOG)]

40

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1187/2013 z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej pentiopirad, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (1)

42

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1188/2013 z dnia 21 listopada 2013 r. przewidujące skrócenie terminu na powiadomienie przed przybyciem do portu dla statków Unii prowadzących połowy stad morszczuka nowozelandzkiego i homarca w Morzu Kantabryjskim i u zachodnich wybrzeży Półwyspu Iberyjskiego, które dokonują wyładunku w portach hiszpańskich

47

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1189/2013 z dnia 21 listopada 2013 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

49

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1190/2013 z dnia 21 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95 w odniesieniu do cen reprezentatywnych w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albuminy jaj

51

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top