EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:313:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 313, 22 listopad 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

doi:10.3000/19770766.L_2013.313.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 313

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 56
22 listopada 2013


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

 

 

2013/671/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy między Unią Europejską a Republiką Francuską w sprawie stosowania do wspólnoty terytorialnej Saint-Barthélemy prawodawstwa Unii dotyczącego opodatkowania dochodów z oszczędności oraz współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania

1

 

 

2013/672/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie zawarcia Protokołu ustalającego na okres dwóch lat uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie partnerskiej w sprawie połowów między Unią Europejską a Islamską Republiką Mauretańską

3

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Rady (UE) nr 1180/2013 z dnia 19 listopada 2013 r. ustalające uprawnienia do połowów na 2014 r. w odniesieniu do pewnych stad ryb i grup stad ryb w Morzu Bałtyckim

4

 

*

Rozporządzenie Rady (UE) nr 1181/2013 z dnia 19 listopada 2013 r. określające współczynnik korygujący do płatności bezpośrednich przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 73/2009 w odniesieniu do roku kalendarzowego 2013 i uchylające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 964/2013

13

 

*

Rozporządzenie Rady (UE) nr 1182/2013 z dnia 19 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 754/2009, (UE) nr 1262/2012, (UE) nr 39/2013 i (UE) nr 40/2013 w odniesieniu do niektórych uprawnień do połowów

15

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1183/2013 z dnia 12 listopada 2013 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Slovenski med (ChOG)]

30

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1184/2013 z dnia 12 listopada 2013 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Prés-salés du Mont-Saint-Michel (ChNP)]

32

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1185/2013 z dnia 21 listopada 2013 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Pâté de Campagne Breton (ChOG)]

34

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1186/2013 z dnia 21 listopada 2013 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Orkney Scottish Island Cheddar (ChOG)]

40

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1187/2013 z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej pentiopirad, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (1)

42

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1188/2013 z dnia 21 listopada 2013 r. przewidujące skrócenie terminu na powiadomienie przed przybyciem do portu dla statków Unii prowadzących połowy stad morszczuka nowozelandzkiego i homarca w Morzu Kantabryjskim i u zachodnich wybrzeży Półwyspu Iberyjskiego, które dokonują wyładunku w portach hiszpańskich

47

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1189/2013 z dnia 21 listopada 2013 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

49

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1190/2013 z dnia 21 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95 w odniesieniu do cen reprezentatywnych w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albuminy jaj

51

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top