EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:273:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 273, 15 październik 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

doi:10.3000/19770766.L_2013.273.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 273

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 56
15 października 2013


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 982/2013 z dnia 11 października 2013 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia atlantyckiego w wodach UE i w wodach międzynarodowych obszarów Vb, VIb i VIaN przez statki pływające pod banderą Francji

1

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 983/2013 z dnia 11 października 2013 r. ustanawiające zakaz połowów brosmy w wodach UE i w wodach międzynarodowych obszarów I, II i XIV przez statki pływające pod banderą Francji

3

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 984/2013 z dnia 14 października 2013 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący mechanizmów alokacji zdolności w systemach przesyłowych gazu i uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009 (1)

5

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 985/2013 z dnia 14 października 2013 r. w sprawie zmiany i sprostowania załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 w odniesieniu do niektórych substancji aromatycznych (1)

18

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 986/2013 z dnia 14 października 2013 r. ustalające stopy procentowe, które mają być stosowane do obliczania kosztów finansowania środków interwencyjnych obejmujących skup, składowanie i zbyt zapasów na rok budżetowy 2014 EFRG

25

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 987/2013 z dnia 14 października 2013 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Fenland Celery (ChOG)]

27

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 988/2013 z dnia 14 października 2013 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

29

 

 

DECYZJE

 

 

2013/500/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 7 października 2013 r. ustalająca stanowisko, jakie Unia Europejska ma zająć w ramach Rady Generalnej Światowej Organizacji Handlu w odniesieniu do wniosku o przedłużenie zwolnienia WTO dotyczącego dodatkowych autonomicznych preferencji handlowych przyznanych przez Unię Republice Mołdawii

31

 

 

2013/501/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 4 października 2013 r. w sprawie odrzucenia odmowy wydania zezwolenia na produkt biobójczy zawierający difenakum, zgłoszonego przez Niderlandy zgodnie z dyrektywą 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2013) 6409)

35

 

 

2013/502/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 11 października 2013 r. zmieniająca decyzję 2005/7/WE zatwierdzającą metodę klasyfikacji tusz wieprzowych na Cyprze w odniesieniu do alternatywnego sposobu prezentacji takich tusz (notyfikowana jako dokument nr C(2013) 6583)

37

 

 

2013/503/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 11 października 2013 r. uznająca część Unii za wolną od warrozy u pszczół i ustanawiająca dodatkowe gwarancje wymagane w handlu wewnątrzunijnym i przy przywozie w celu ochrony statusu obszaru wolnego od warrozy (notyfikowana jako dokument nr C(2013) 6599)  (1)

38

 

 

REGULAMINY WEWNĘTRZNE

 

 

2013/504/UE

 

*

Decyzja Europejskiego Inspektora Ochrony Danych z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wewnętrznego

41

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top