Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:247:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 247, 18 wrzesień 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

doi:10.3000/19770766.L_2013.247.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 247

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 56
18 września 2013


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 885/2013 z dnia 15 maja 2013 r. uzupełniające dyrektywę w sprawie ITS Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/40/UE w odniesieniu do zapewniania usług informacyjnych o bezpiecznych i chronionych parkingach dla samochodów ciężarowych i pojazdów użytkowych (1)

1

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 886/2013 z dnia 15 maja 2013 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/40/UE w odniesieniu do danych i procedur dotyczących dostarczania bezpłatnie użytkownikom, w miarę możliwości, minimalnych powszechnych informacji o ruchu związanych z bezpieczeństwem drogowym (1)

6

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 887/2013 z dnia 11 lipca 2013 r. zastępujące załączniki II i III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 211/2011 w sprawie inicjatywy obywatelskiej

11

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 888/2013 z dnia 16 września 2013 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Oignon de Roscoff (ChNP)]

20

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 889/2013 z dnia 16 września 2013 r. zatwierdzające znaczną zmianę elementów specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Chufa de Valencia (ChNP)]

22

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 890/2013 z dnia 16 września 2013 r. zatwierdzające nieznaczną zmianę specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Amarene Brusche di Modena (ChOG)]

24

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 891/2013 z dnia 16 września 2013 r. ustanawiające zakaz połowu opastuna w wodach Oceanu Atlantyckiego przez statki pływające pod banderą Portugalii

29

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 892/2013 z dnia 16 września 2013 r. ustanawiające zakaz połowów karmazynów w wodach UE i wodach międzynarodowych obszaru V oraz w wodach międzynarodowych obszarów XII i XIV przez statki pływające pod banderą Francji

31

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 893/2013 z dnia 16 września 2013 r. ustanawiające zakaz połowów makreli w obszarach IIIa oraz IVbc przez statki pływające pod banderą Niderlandów

33

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 894/2013 z dnia 17 września 2013 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

35

 

 

DECYZJE

 

 

2013/457/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 16 września 2013 r. w sprawie mianowania sędziego Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej

37

 

 

WYTYCZNE

 

 

2013/458/UE

 

*

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 30 lipca 2013 r. zmieniające wytyczne EBC/2011/23 w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego w zakresie statystyki zagranicznej (EBC/2013/25)

38

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 46/2013 z dnia 15 marca 2013 r. zmieniającej załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG (Dz.U. L 231 z 29.8.2013)

43

 

 

 

*

Informacja dla czytelników – Rozporządzenie Rady (UE) nr 216/2013 z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie elektronicznej publikacji Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

s3

 

*

Nota do czytelników – Sposób cytowania aktów (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

s3

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top