EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:230:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 230, 29 sierpień 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

doi:10.3000/19770766.L_2013.230.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 230

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 56
29 sierpnia 2013


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 816/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania neutralnego kopolimeru metakrylanu i anionowego kopolimeru metakrylanu w dodatkach do żywności w postaci stałej oraz załącznik do rozporządzenia Komisji (UE) nr 231/2012 w odniesieniu do specyfikacji dla zasadowego kopolimeru metakrylanu (E 1205), neutralnego kopolimeru metakrylanu i anionowego kopolimeru metakrylanu (1)

1

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 817/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 oraz załącznik do rozporządzenia Komisji (UE) nr 231/2012 w odniesieniu do gumy arabskiej modyfikowanej kwasem oktenylo-bursztynowym (1)

7

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 818/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania estrów sacharozy i kwasów tłuszczowych (E 473) w środkach aromatyzujących do przezroczystych, opartych na bazie wody napojów z dodatkami smakowymi lub środkami aromatyzującymi (1)

12

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 819/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

14

 

 

DYREKTYWY

 

*

Dyrektywa Komisji 2013/46/UE z dnia 28 sierpnia 2013 r. zmieniająca dyrektywę 2006/141/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących białek, odnoszących się do preparatów do początkowego żywienia niemowląt i preparatów do dalszego żywienia niemowląt (1)

16

 

 

DECYZJE

 

 

2013/443/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 27 sierpnia 2013 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H7N7 we Włoszech, w tym ustanowienia dalszych stref zamkniętych i uchylająca decyzję wykonawczą 2013/439/UE (notyfikowana jako dokument nr C(2013) 5623)  (1)

20

 

 

 

*

Informacja dla czytelników – Rozporządzenie Rady (UE) nr 216/2013 z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie elektronicznej publikacji Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

s3

 

*

Nota do czytelników – Sposób cytowania aktów (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

s3

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top