EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:202:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 202, 27 lipiec 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

doi:10.3000/19770766.L_2013.202.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 202

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 56
27 lipca 2013


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

 

*

Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy między Unią Europejską a Ukrainą zmieniającej Umowę między Wspólnotą Europejską a Ukrainą o ułatwieniach w wydawaniu wiz

1

 

*

Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy między Unią Europejską a Republiką Mołdawii w sprawie zmiany Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Mołdowy o ułatwieniach w wydawaniu wiz

1

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 721/2013 z dnia 22 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 405/2011 nakładające ostateczne cło wyrównawcze i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych sztab i prętów ze stali nierdzewnej pochodzących z Indii

2

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 722/2013 z dnia 25 lipca 2013 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

6

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 723/2013 z dnia 26 lipca 2013 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania wyciągów rozmarynu (E 392) w niektórych produktach mięsnych o niskiej zawartości tłuszczu i produktach rybnych (1)

8

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 724/2013 z dnia 26 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 231/2012 w odniesieniu do specyfikacji kilku polioli (1)

11

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 725/2013 z dnia 26 lipca 2013 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie chlorku amonu jako dodatku paszowego dla przeżuwaczy, kotów i psów (posiadacz zezwolenia BASF SE) (1)

17

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 726/2013 z dnia 26 lipca 2013 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

20

 

 

DECYZJE

 

 

2013/399/WPZiB

 

*

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUTM Mali/1/2013 z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie mianowania dowódcy misji UE dla misji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu przyczynienie się do szkolenia malijskich sił zbrojnych (EUTM Mali)

22

 

 

2013/400/WPZiB

 

*

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUCAP NESTOR/3/2013 z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie mianowania szefa misji Unii Europejskiej dotyczącej budowania regionalnych zdolności morskich w Rogu Afryki (EUCAP NESTOR)

23

 

 

2013/401/WPZiB

 

*

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUCAP SAHEL Niger/1/2013 z dnia 23 lipca 2013 r. przedłużająca mandat szefa misji Unii Europejskiej w dziedzinie WPBiO w Nigrze (EUCAP SAHEL Niger)

24

 

 

2013/402/UE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie środka pomocy SA.20112 (C 35/2006) wdrożonego przez Szwecję na rzecz stowarzyszenia Konsum Jämtland Ekonomisk Förening (notyfikowana jako dokument nr C(2013) 1913)  (1)

25

 

 

2013/403/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 25 lipca 2013 r. zatwierdzająca określone zmienione programy zwalczania, kontroli i monitorowania chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych na rok 2013 i zmieniająca decyzję wykonawczą 2012/761/UE w odniesieniu do wkładu finansowego Unii przeznaczonego na określone programy zatwierdzone tą decyzją (notyfikowana jako dokument nr C(2013) 4663)

30

 

 

2013/404/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 25 lipca 2013 r. zezwalająca Republice Federalnej Niemiec na wprowadzenie na swoim terytorium zakazu wprowadzania do obrotu niektórych odmian konopi ujętych we Wspólnym katalogu odmian gatunków roślin rolniczych na podstawie dyrektywy Rady 2002/53/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2013) 4702)

33

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top