Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:195:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 195, 18 lipiec 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

doi:10.3000/19770766.L_2013.195.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 195

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 56
18 lipca 2013


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

 

*

Umowa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Danii w sprawie właściwości sądów oraz uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych

1

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Rady (UE) nr 678/2013 z dnia 9 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 974/98 w odniesieniu do wprowadzenia euro na Łotwie

2

 

*

Rozporządzenie Rady (UE) nr 679/2013 z dnia 15 lipca 2013 r. dotyczące ustalenia współczynników korygujących stosowanych od dnia 1 lipca 2011 r. do dnia 30 czerwca 2012 r. oraz od dnia 1 lipca 2012 r. do wynagrodzeń urzędników, pracowników zatrudnionych na czas określony i pracowników kontraktowych Unii Europejskiej pełniących służbę w państwach trzecich

3

 

*

Rozporządzenie Rady (UE) nr 680/2013 z dnia 15 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1259/2012 w sprawie podziału uprawnień do połowów na mocy Protokołu ustalającego wielkości dopuszczalne połowów i wkład finansowy przewidzianych w Umowie partnerskiej w sprawie połowów między Unią Europejską a Islamską Republiką Mauretańską na okres dwóch lat

15

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 681/2013 z dnia 17 lipca 2013 r. zmieniające część III załącznika II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE w sprawie bezpieczeństwa zabawek (1)

16

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 682/2013 z dnia 17 lipca 2013 r. zmieniające po raz 196. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z siecią Al-Kaida

18

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 683/2013 z dnia 17 lipca 2013 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

20

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 684/2013 z dnia 17 lipca 2013 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz czosnku w podokresie od dnia 1 września 2013 r. do dnia 30 listopada 2013 r.

22

 

 

DECYZJE

 

 

2013/387/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie przyjęcia przez Łotwę euro w dniu 1 stycznia 2014 r.

24

 

 

2013/388/UE

 

*

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie tymczasowych zasad dotyczących kryteriów kwalifikowania rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych lub w pełni gwarantowanych przez Republikę Cypryjską (EBC/2013/22)

27

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 335/2013 z dnia 12 kwietnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1974/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz.U. L 105 z 13.4.2013)

30

 

*

Sprostowanie do decyzji Komisji 2008/164/WE z dnia 21 grudnia 2007 r. dotyczącej technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie aspektu „Osoby o ograniczonej możliwości poruszania się” transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych i transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości (Dz.U. L 64 z 7.3.2008)

30

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 419/2013 z dnia 3 maja 2013 r. nakładającego tymczasowe cło wyrównawcze na przywóz niektórych drutów ze stali nierdzewnej pochodzących z Indii (Dz.U. L 126 z 8.5.2013)

31

 

 

 

*

Informacja dla czytelników – Rozporządzenie Rady (UE) nr 216/2013 z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie elektronicznej publikacji Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

s3

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top