EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:173:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 173, 26 czerwiec 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

doi:10.3000/19770766.L_2013.173.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 173

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 56
26 czerwca 2013


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

 

*

Zawiadomienie o wejściu w życie porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, na podstawie art. XXIV ust. 6 oraz art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) z 1994 r., odnoszącego się do zmian koncesji zawartych w listach koncesyjnych Republiki Bułgarii i Rumunii w związku z ich przystąpieniem do Unii Europejskiej

1

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 611/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie środków mających zastosowanie przy powiadamianiu o przypadkach naruszenia danych osobowych, na mocy dyrektywy 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady o prywatności i łączności elektronicznej

2

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 612/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r. dotyczące funkcjonowania rejestru podmiotów gospodarczych i składów podatkowych, powiązanych danych statystycznych i sprawozdawczości zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE) nr 389/2012 w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie podatków akcyzowych

9

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 613/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1451/2007 w odniesieniu do dodatkowych substancji czynnych w produktach biobójczych, podlegających ocenie w ramach programu przeglądu

34

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 614/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

38

 

 

DECYZJE

 

 

2013/313/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Rady z dnia 21 czerwca 2013 r. zmieniająca decyzję wykonawczą 2011/77/UE w sprawie przyznania Irlandii pomocy finansowej Unii

40

 

 

2013/314/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 21 czerwca 2013 r. uchylająca decyzję 2010/286/UE w sprawie istnienia nadmiernego deficytu we Włoszech

41

 

 

2013/315/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 21 czerwca 2013 r. uchylająca decyzję 2004/918/WE w sprawie istnienia nadmiernego deficytu na Węgrzech

43

 

 

2013/316/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 21 czerwca 2013 r. uchylająca decyzję 2009/588/WE w sprawie istnienia nadmiernego deficytu na Litwie

46

 

 

2013/317/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 21 czerwca 2013 r. uchylająca decyzję 2009/591/WE w sprawie istnienia nadmiernego deficytu na Łotwie

48

 

 

2013/318/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 21 czerwca 2013 r. uchylająca decyzję 2009/590/WE w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Rumunii

50

 

 

2013/319/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu na Malcie

52

 

*

Decyzja Rady 2013/320/WPZiB z dnia 24 czerwca 2013 r. dotycząca wspierania działań w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i zarządzania zapasami w celu ograniczenia ryzyka nielegalnego handlu bronią strzelecką i lekką (BSiL) oraz amunicją do tych rodzajów broni w Libii i regionie

54

 

 

REGULAMINY WEWNĘTRZNE

 

*

Zmiana regulaminu postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości

65

 

*

Zmiana regulaminu postępowania przed Sądem

66

 

 

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

 

 

2013/321/UE

 

*

Decyzja nr 1/2013 Rady Ministrów AKP–UE z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia protokołu dotyczącego wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020 w ramach Umowy o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku z jednej strony a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z drugiej strony

67

 

 

2013/322/UE

 

*

Decyzja nr 2/2013 Rady Ministrów AKP–UE z dnia 7 czerwca 2013 r. dotycząca wniosku Federalnej Republiki Somalii w sprawie przyznania jej statusu obserwatora, a następnie przystąpienia do Umowy o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony

70

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do decyzji wykonawczej Komisji 2012/830/UE z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie dodatkowego wkładu finansowego w programy państw członkowskich na 2012 r. w dziedzinie kontroli i inspekcji rybołówstwa oraz nadzoru nad nim (Dz.U. L 356 z 22.12.2012)

71

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top