EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:133:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 133, 17 maj 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

doi:10.3000/19770766.L_2013.133.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 133

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 56
17 maja 2013


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 451/2013 z dnia 16 maja 2013 r. dotyczące wykonania art. 11 ust. 1 i 4 rozporządzenia (UE) nr 753/2011 w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, grupom, przedsiębiorstwom i podmiotom w związku z sytuacją w Afganistanie

1

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 452/2013 z dnia 7 maja 2013 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Eichsfelder Feldgieker/Eichsfelder Feldkieker (ChOG)]

5

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 453/2013 z dnia 7 maja 2013 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Lakeland Herdwick (ChNP)]

7

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 454/2013 z dnia 7 maja 2013 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Ail fumé d’Arleux (ChOG)]

9

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 455/2013 z dnia 7 maja 2013 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Ξηρά Σύκα Ταξιάρχη (Xira Syka Taxiarchi) (ChNP)]

11

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 456/2013 z dnia 16 maja 2013 r. ustanawiające środki przejściowe w odniesieniu do kontyngentów przywozowych na mleko określonych na mocy rozporządzenia (WE) nr 2535/2001 oraz kontyngentów przywozowych na wołowinę określonych na mocy rozporządzeń (WE) nr 412/2008 i (WE) nr 431/2008 w związku z przystąpieniem Chorwacji do Unii Europejskiej

13

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 457/2013 z dnia 16 maja 2013 r. wprowadzające odstępstwa od rozporządzeń (WE) nr 412/2008 i (WE) nr 431/2008 w odniesieniu do kontyngentów przywozowych na wołowinę na okres od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia 30 czerwca 2014 r.

15

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 458/2013 z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia (WE) nr 589/2008 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj

17

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 459/2013 z dnia 16 maja 2013 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

18

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 460/2013 z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie minimalnej stawki cła na cukier ustalanej w związku z trzecim częściowym zaproszeniem do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia otwartego rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 36/2013

20

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja wykonawcza Rady 2013/219/WPZiB z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie wykonania decyzji 2011/486/WPZiB dotyczącej środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, grupom, przedsiębiorstwom i podmiotom w związku z sytuacją w Afganistanie

22

 

 

2013/220/UE

 

*

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 2 maja 2013 r. w sprawie tymczasowych zasad dotyczących kryteriów kwalifikowania rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych lub w pełni gwarantowanych przez Republikę Cypryjską (EBC/2013/13)

26

 

 

 

*

Informacja dla czytelników – Rozporządzenie Rady (UE) nr 216/2013 z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie elektronicznej publikacji Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

s3

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top