EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:090:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 90, 28 marzec 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

doi:10.3000/19770766.L_2013.090.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 90

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 56
28 marca 2013


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 295/2013 z dnia 21 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 192/2007 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz politereftalanu etylenu pochodzącego między innymi z Tajwanu, w następstwie przeglądu pod kątem nowego eksportera na podstawie art. 11 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009

1

 

*

Rozporządzenie Rady (UE) nr 296/2013 z dnia 26 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 329/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

4

 

*

Rozporządzenie Rady (UE) nr 297/2013 z dnia 27 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenia (UE) nr 44/2012, (UE) nr 39/2013 oraz (UE) nr 40/2013 w odniesieniu do niektórych uprawnień do połowów

10

 

*

Rozporządzenie Rady (UE) nr 298/2013 z dnia 27 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 314/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe

48

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 299/2013 z dnia 26 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2568/91 w sprawie właściwości oliwy z oliwek i oliwy z wytłoczyn oliwek oraz w sprawie odpowiednich metod analizy

52

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 300/2013 z dnia 27 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 605/2010 ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego oraz wydawania świadectw weterynaryjnych przy wprowadzaniu do Unii Europejskiej mleka surowego i przetworów mlecznych przeznaczonych do spożycia przez ludzi (1)

71

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 301/2013 z dnia 27 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do corocznych zmian Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w okresie 2009-2011 (1)

78

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 302/2013 z dnia 27 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 616/2007 otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na mięso drobiowe pochodzące z Brazylii, Tajlandii i pozostałych państw trzecich

86

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 303/2013 z dnia 27 marca 2013 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

90

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 304/2013 z dnia 27 marca 2013 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 kwietnia 2013 r.

92

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady 2013/160/WPZiB z dnia 27 marca 2013 r. zmieniająca decyzję 2011/101/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Zimbabwe

95

 

 

2013/161/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 11 marca 2013 r. zmieniająca decyzję Komisji 2011/163/UE w sprawie zatwierdzenia planów przedłożonych przez państwa trzecie zgodnie z art. 29 dyrektywy Rady 96/23/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2013) 1279)  (1)

99

 

 

2013/162/UE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 26 marca 2013 r. określająca roczne limity emisji państw członkowskich na lata 2013–2020 zgodnie z decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady nr 406/2009/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2013) 1708)

106

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top