EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:021:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, R 021, 24 styczeń 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

doi:10.3000/19770766.L_2013.021.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 21

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 56
24 stycznia 2013


Spis treści

 

I   Akty ustawodawcze

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Rady (UE) nr 55/2013 z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie rozszerzenia zakresu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1214/2011 w sprawie zawodowego transgranicznego transportu drogowego gotówki euro między państwami członkowskimi należącymi do strefy euro

1

 

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 56/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r. zmieniające załączniki I i IV do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii (1)

3

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 57/2013 z dnia 23 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1418/2007 dotyczące wywozu w celu poddania odzyskowi niektórych odpadów do pewnych państw nienależących do OECD (1)

17

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 58/2013 z dnia 23 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy kodeks celny (1)

19

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 59/2013 z dnia 23 stycznia 2013 r. zmieniające, w odniesieniu do substancji monenzyna, załącznik do rozporządzenia (UE) nr 37/2010 w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limitów pozostałości w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (1)

21

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 60/2013 z dnia 23 stycznia 2013 r. zmieniające po raz 185. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z siecią Al-Kaida

23

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 61/2013 z dnia 23 stycznia 2013 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

25

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 62/2013 z dnia 23 stycznia 2013 r. ustalające współczynnik akceptacji dla wydawania pozwoleń na wywóz, odrzucające wnioski o pozwolenie na wywóz i zawieszające składanie wniosków o pozwolenie na wywóz pozakwotowego cukru

27

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 63/2013 z dnia 23 stycznia 2013 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych ceł przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 892/2012 na rok gospodarczy 2012/2013

28

 

 

DECYZJE

 

 

2013/48/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Rady z dnia 22 stycznia 2013 r. zmieniająca decyzję wykonawczą 2011/77/UE w sprawie przyznania Irlandii pomocy finansowej Unii

30

 

 

2013/49/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 22 stycznia 2013 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu syntetycznej zeaksantyny jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2013) 110)

32

 

 

2013/50/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 22 stycznia 2013 r. zezwalająca na rozszerzenie zastosowania nasion szałwii hiszpańskiej (Salvia hispanica) jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2013) 123)

34

 

 

2013/51/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie oceny ram prawnych państwa trzeciego, mających zastosowanie do substancji czynnych w produktach leczniczych stosowanych u ludzi, oraz odnośnych środków kontrolnych i wykonawczych zgodnie z art. 111b dyrektywy 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

36

 

 

III   Inne akty

 

 

EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 191/2012 z dnia 26 października 2012 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

37

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 192/2012 z dnia 26 października 2012 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

39

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 193/2012 z dnia 26 października 2012 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) i załącznik III (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

41

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 194/2012 z dnia 26 października 2012 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

42

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 195/2012 z dnia 26 października 2012 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

43

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 196/2012 z dnia 26 października 2012 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

44

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 197/2012 z dnia 26 października 2012 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

45

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 198/2012 z dnia 26 października 2012 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

48

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 199/2012 z dnia 26 października 2012 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

49

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 200/2012 z dnia 26 października 2012 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

50

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 201/2012 z dnia 26 października 2012 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

51

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 202/2012 z dnia 26 października 2012 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

54

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 203/2012 z dnia 26 października 2012 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

56

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 204/2012 z dnia 26 października 2012 r. zmieniająca Protokół 10 do Porozumienia EOG w sprawie uproszczenia kontroli i formalności przy przewozie towarów

57

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1021/2012 z dnia 6 listopada 2012 r. dotyczącego zezwolenia na stosowanie endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) jako dodatku paszowego dla podrzędnych gatunków drobiu innych niż kaczki (posiadacz zezwolenia: Danisco Animal Nutrition) (Dz.U. L 307 z 7.11.2012)

60

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top