Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:348:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 348, 18 grudzień 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

doi:10.3000/19770766.L_2012.348.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 348

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 55
18 grudnia 2012


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1209/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. ustanawiające zakaz połowów morszczuka w wodach UE obszarów IIa oraz IV przez statki pływające pod banderą Niemiec

1

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1210/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. ustanawiające zakaz połowów witlinka w wodach obszaru VI, wodach UE i wodach międzynarodowych obszaru Vb, oraz wodach międzynarodowych obszarów XII i XIV przez statki pływające pod banderą Zjednoczonego Królestwa

3

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1211/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. ustanawiające zakaz połowów marlina błękitnego na wodach Oceanu Atlantyckiego przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

5

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1212/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 2535/2001, (WE) nr 917/2004, (WE) nr 382/2008, (WE) nr 748/2008, (WE) nr 810/2008 i (WE) nr 610/2009 w odniesieniu do zobowiązań dotyczących przekazywania informacji w ramach wspólnej organizacji rynków rolnych

7

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1213/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r. zawieszające preferencje taryfowe dla niektórych krajów korzystających z systemu GSP w odniesieniu do określonych sekcji systemu GSP zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 978/2012 wprowadzającym ogólny system preferencji taryfowych

11

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1214/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

14

 

 

DYREKTYWY

 

*

Dyrektywa delegowana Komisji 2012/50/UE z dnia 10 października 2012 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do zwolnienia w przypadku zastosowań zawierających ołów (1)

16

 

*

Dyrektywa delegowana Komisji 2012/51/UE z dnia 10 października 2012 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik III do dyrektywy 2011/65/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnienia w przypadku zastosowań zawierających kadm (1)

18

 

 

DECYZJE

 

 

2012/788/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie wkładu finansowego Unii Europejskiej w programy krajowe 5 państw członkowskich (Irlandii, Hiszpanii, Francji, Malty i Portugalii) na rzecz gromadzenia danych, zarządzania nimi i ich wykorzystywania w sektorze rybołówstwa w 2012 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2012) 9187)

20

 

 

2012/789/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie wkładu finansowego Unii na podstawie dyrektywy Rady 2000/29/WE na 2012 r. przeznaczonego na pokrycie wydatków poniesionych przez Niemcy, Hiszpanię, Francję, Włochy, Cypr, Niderlandy i Portugalię w celu zwalczania organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych (notyfikowana jako dokument nr C(2012) 9280)

22

 

 

2012/790/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 14 grudnia 2012 r. do celów decyzji Rady 2009/470/WE w odniesieniu do pomocy finansowej Unii dla laboratorium referencyjnego UE ds. badań pozostałości za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2012) 9286)

28

 

 

WYTYCZNE

 

 

2012/791/UE

 

*

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 26 listopada 2012 r. zmieniające wytyczne EBC/2011/14 w sprawie instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2012/25)

30

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top