Help Print this page 

Document L:2012:345:TOC

Title and reference
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 345, 15 grudzień 2012

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1977-0766

doi:10.3000/19770766.L_2012.345.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 345

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 55
15 grudnia 2012


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

DECYZJE

 

 

2012/757/UE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemu „Ruch kolejowy” systemu kolei w Unii Europejskiej i zmieniająca decyzję 2007/756/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2012) 8075)  (1)

1

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top