Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:336:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 336, 8 grudzień 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

doi:10.3000/19770766.L_2012.336.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 336

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 55
8 grudnia 2012


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1159/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny

1

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1160/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 206/2010 w odniesieniu do wzoru świadectwa weterynaryjnego dla bydła domowego przeznaczonego do tranzytu z Obwodu Kaliningradzkiego do innych regionów Rosji przez terytorium Litwy (1)

9

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1161/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r. zmieniające, w odniesieniu do substancji fenbendazol, załącznik do rozporządzenia (UE) nr 37/2010 w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limitów pozostałości w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (1)

14

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1162/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r. zmieniające decyzję 2007/777/WE i rozporządzenie (WE) nr 798/2008 w odniesieniu do wpisów dotyczących Rosji w wykazach państw trzecich, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii niektórych rodzajów mięsa, produktów mięsnych i jaj (1)

17

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1163/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r. ustanawiające reguły zarządzania i dystrybucji dla kontyngentów wyrobów włókienniczych ustanowionych na rok 2013 na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 517/94

22

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1164/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r. zmieniające załączniki I i II do rozporządzenia Rady (EWG) nr 3030/93 w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich

29

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1165/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 517/94 w sprawie wspólnych reguł dotyczących przywozu wyrobów włókienniczych z niektórych państw trzecich, nieobjętych umowami dwustronnymi, protokołami, innymi ustaleniami lub innymi szczegółowymi normami Wspólnoty dotyczącymi przywozu

55

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1166/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania dimetylodiwęglanu (E 242) w niektórych napojach alkoholowych (1)

75

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1167/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

78

 

 

DECYZJE

 

 

2012/758/UE

 

*

Decyzja Rady Europejskiej z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie mianowania członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego

80

 

 

2012/759/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 29 listopada 2012 r. określająca stanowisko, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej na forum Rady Generalnej Światowej Organizacji Handlu w sprawie przystąpienia Republiki Tadżykistanu do WTO

81

 

 

2012/760/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka i zastępcy członka z Niemiec

82

 

 

2012/761/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 30 listopada 2012 r. zatwierdzająca roczne i wieloletnie programy oraz wkład finansowy Unii w zakresie zwalczania, kontroli i monitorowania niektórych chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych, przedstawione przez państwa członkowskie na 2013 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2012) 8682)

83

 

 

2012/762/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 6 grudnia 2012 r. zmieniająca decyzję 2009/821/WE w odniesieniu do wykazów punktów kontroli granicznej i jednostek weterynaryjnych w systemie TRACES (notyfikowana jako dokument nr C(2012) 8889)  (1)

94

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top