Help Print this page 

Document L:2012:332:TOC

Title and reference
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 332, 4 grudzień 2012

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1977-0766

doi:10.3000/19770766.L_2012.332.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 332

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 55
4 grudnia 2012


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1139/2012 z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie wykonania art. 11 ust. 1 i 4 rozporządzenia (UE) nr 753/2011 w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, grupom, przedsiębiorstwom i podmiotom w związku z sytuacją w Afganistanie

1

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1140/2012 z dnia 28 listopada 2012 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwy [Coppia Ferrarese (ChOG)]

8

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1141/2012 z dnia 30 listopada 2012 r. ustanawiające zakaz połowów czarniaka w wodach Norwegii na południe od 62° N przez statki pływające pod banderą Szwecji

10

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1142/2012 z dnia 3 grudnia 2012 r. zmieniające po raz 182. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z siecią Al-Kaida

12

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1143/2012 z dnia 3 grudnia 2012 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

16

 

 

DYREKTYWY

 

*

Dyrektywa Komisji 2012/45/UE z dnia 3 grudnia 2012 r. dostosowująca po raz drugi do postępu naukowo-technicznego załączniki do dyrektywy 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych (1)

18

 

 

DECYZJE

 

 

2012/743/WPZiB

 

*

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa Atalanta/3/2012 z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie mianowania dowódcy sił UE operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (Atalanta)

20

 

 

2012/744/UE

 

*

Decyzja Rady podjęta za wspólnym porozumieniem z Przewodniczącym Komisji z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie mianowania nowego członka Komisji Europejskiej

21

 

*

Decyzja wykonawcza Rady 2012/745/WPZiB z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie wykonania decyzji 2011/486/WPZiB dotyczącej środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, grupom, przedsiębiorstwom i podmiotom w związku z sytuacją w Afganistanie

22

 

 

2012/746/UE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie bezcłowego przywozu towarów przeznaczonych do dystrybucji lub do nieodpłatnego udostępniania ofiarom trzęsień ziemi, które miały miejsce we Włoszech w maju 2012 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2012) 8687)

29

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (UE) nr 267/2012 z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie środków ograniczających wobec Iranu i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 961/2010 (Dz.U. L 88 z 24.3.2012)

31

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top