Help Print this page 

Document L:2012:311:TOC

Title and reference
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 311, 10 listopad 2012

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1977-0766

doi:10.3000/19770766.L_2012.311.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 311

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 55
10 listopada 2012


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1052/2012 z dnia 9 listopada 2012 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

1

 

 

DECYZJE

 

 

2012/696/UE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 6 listopada 2012 r. zmieniająca decyzję 2012/88/UE w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemów „Sterowanie” transeuropejskiego systemu kolei (notyfikowana jako dokument nr C(2012) 7325)  (1)

3

 

 

2012/697/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 8 listopada 2012 r. w odniesieniu do środków zapobiegających wprowadzaniu do Unii i rozprzestrzenianiu się w niej rodzaju Pomacea (Perry) (notyfikowana jako dokument nr C(2012) 7803)

14

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top