EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:310:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 310, 9 listopad 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

doi:10.3000/19770766.L_2012.310.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 310

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 55
9 listopada 2012


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1039/2012 z dnia 29 października 2012 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz grzejników aluminiowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

1

 

*

Rozporządzenie Rady (UE) nr 1040/2012 z dnia 7 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 754/2009 w odniesieniu do wyłączenia pewnych grup statków z systemu nakładu połowowego ustanowionego w rozporządzeniu (WE) nr 1342/2008 oraz zmieniające rozporządzenia (UE) nr 43/2012 i (UE) nr 44/2012 w odniesieniu do niektórych uprawnień do połowów

13

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1041/2012 z dnia 26 października 2012 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [平谷大桃 (Pinggu Da Tao) (ChNP)]

17

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1042/2012 z dnia 7 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1031/2010 w celu wpisania do wykazu platformy aukcyjnej, która ma zostać wyznaczona przez Zjednoczone Królestwo (1)

19

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1043/2012 z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej fosforowodór, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (1)

24

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1044/2012 z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie odstępstwa od rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 w odniesieniu do reguł pochodzenia stosowanych do celów ogólnego systemu preferencji, w celu uwzględnienia szczególnej sytuacji Gwatemali dotyczącej wywozu niektórych produktów rybołówstwa do Unii Europejskiej

28

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1045/2012 z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie odstępstwa od rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 w odniesieniu do reguł pochodzenia stosowanych do celów ogólnego systemu preferencji, w celu uwzględnienia szczególnej sytuacji Salwadoru dotyczącej wywozu niektórych produktów rybołówstwa do Unii Europejskiej

31

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1046/2012 z dnia 8 listopada 2012 r. wykonujące rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) w zakresie przekazywania szeregów czasowych dla nowego podziału regionalnego

34

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1047/2012 z dnia 8 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1924/2006 w odniesieniu do wykazu oświadczeń żywieniowych (1)

36

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1048/2012 z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie udzielenia zezwolenia na oświadczenie zdrowotne dotyczące żywności i dotyczące zmniejszenia ryzyka choroby (1)

38

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1049/2012 z dnia 8 listopada 2012 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania syropu poliglucitolowego w kilku kategoriach żywności (1)

41

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1050/2012 z dnia 8 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 231/2012 ustanawiające specyfikacje dla dodatków do żywności wymienionych w załącznikach II i III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do syropu poliglucitolowego (1)

45

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1051/2012 z dnia 8 listopada 2012 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

47

 

 

DECYZJE

 

 

2012/693/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie mianowania do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego członka z Danii

49

 

 

2012/694/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie mianowania członka z Luksemburga do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

50

 

 

2012/695/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie mianowania członka ze Zjednoczonego Królestwa do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

51

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top