EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:287:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 287, 18 październik 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

doi:10.3000/19770766.L_2012.287.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 287

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 55
18 października 2012


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

 

 

2012/643/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 24 września 2012 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii, Umowy między Unią Europejską a Kanadą o współpracy celnej w sprawach związanych z bezpieczeństwem łańcucha dostaw

1

 

 

2012/644/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 24 września 2012 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, na podstawie art. XXIV ust. 6 oraz art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) z 1994 r., odnoszącego się do zmian koncesji zawartych w listach koncesyjnych Republiki Bułgarii i Rumunii w związku z ich przystąpieniem do Unii Europejskiej

2

 

 

2012/645/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 10 października 2012 r. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną o współpracy naukowo-technicznej

3

 

 

2012/646/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 10 października 2012 r. dotycząca przedłużenia Umowy o współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską oraz Federacyjną Republiką Brazylii

4

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 957/2012 z dnia 17 października 2012 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (UE) nr 605/2010 w odniesieniu do skreślenia pozycji dotyczącej Antyli Holenderskich z wykazu państw trzecich, z których dozwolony jest przywóz do Unii przesyłek mleka surowego i przetworów mlecznych (1)

5

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 958/2012 z dnia 17 października 2012 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

7

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 959/2012 z dnia 17 października 2012 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz czosnku w podokresie od dnia 1 grudnia 2012 r. do dnia 28 lutego 2013 r.

9

 

 

DECYZJE

 

 

2012/647/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 16 października 2012 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka z Niemiec

11

 

 

2012/648/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 16 października 2012 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka i zastępcy członka z Belgii

12

 

 

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

 

*

Zalecenie Rady Stowarzyszenia UE-Jordania z dnia 3 października 2012 r. w sprawie realizacji planu działania UE-Jordania w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa

13

 

 

III   Inne akty

 

 

EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

 

*

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 204/11/COL z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie domniemanej pomocy państwa przyznanej przedsiębiorstwom należącym do grupy Norsk Film (Norwegia)

14

 

*

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 189/12/COL z dnia 22 maja 2012 r. wyłączająca produkcję i sprzedaż hurtową energii elektrycznej w Norwegii z zakresu stosowania dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych

21

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 771/2012 z dnia 23 sierpnia 2012 r. poddającego rejestracji przywóz bioetanolu pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki w zastosowaniu art. 24 ust. 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 597/2009 w sprawie ochrony przed przywozem towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (Dz.U. L 229 z 24.8.2012)

25

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 891/2009 z dnia 25 września 2009 r. w sprawie otwierania niektórych wspólnotowych kontyngentów taryfowych w sektorze cukru i administrowania nimi (Dz.U. L 254 z 26.9.2009)

25

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 952/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 w odniesieniu do zarządzania rynkiem wewnętrznym cukru oraz systemu kwot (Dz.U. L 178 z 1.7.2006)

26

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top