Help Print this page 

Document L:2012:251:TOC

Title and reference
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 251, 18 wrzesień 2012

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1977-0766

doi:10.3000/19770766.L_2012.251.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 251

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 55
18 września 2012


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 826/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących wymogów w zakresie zgłaszania i ujawniania pozycji krótkich netto, szczegółowej treści informacji, które mają być udostępniane Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych w odniesieniu do pozycji krótkich netto, oraz metody obliczania obrotu na potrzeby ustalenia akcji objętych wyłączeniem (1)

1

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 827/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne dotyczące środków podawania do publicznej wiadomości pozycji netto z tytułu akcji, formy, w jakiej mają być przekazywane Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych informacje w odniesieniu do pozycji krótkich netto, rodzajów umów, porozumień i środków, które w odpowiedni sposób zapewniają dostępność akcji lub instrumentów związanych z długiem państwowym na potrzeby rozrachunku oraz dat i okresu na potrzeby ustalenia głównego systemu obrotu akcją, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego (1)

11

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 828/2012 z dnia 14 września 2012 r. ustanawiające zakaz połowów buławika czarnego w wodach UE i w wodach międzynarodowych obszarów Vb, VI, VII przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

19

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 829/2012 z dnia 14 września 2012 r. ustanawiające zakaz połowów buławika czarnego w wodach UE i w wodach międzynarodowych obszarów VIII, IX, X, XII i XIV przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

21

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 830/2012 z dnia 14 września 2012 r. ustanawiające zakaz połowów łososia szlachetnego w wodach UE podrejonów 22-31 (Morze Bałtyckie oprócz Zatoki Fińskiej) przez statki pływające pod banderą Finlandii

23

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 831/2012 z dnia 14 września 2012 r. ustanawiające zakaz połowów morszczuka w wodach UE obszarów IIa oraz IV przez statki pływające pod banderą Niderlandów

25

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 832/2012 z dnia 17 września 2012 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu chlorku amonu jako dodatku paszowego dla jagniąt rzeźnych (posiadacz zezwolenia Latochema Co Ltd) (1)

27

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 833/2012 z dnia 17 września 2012 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych rodzajów folii aluminiowej w rolkach pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

29

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 834/2012 z dnia 17 września 2012 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

47

 

 

DECYZJE

 

 

2012/504/UE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 17 września 2012 r. w sprawie Eurostatu

49

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top