Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:219:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 219, 17 sierpień 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

doi:10.3000/19770766.L_2012.219.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 219

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 55
17 sierpnia 2012


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 742/2012 z dnia 16 sierpnia 2012 r. dotyczące wykonania art. 32 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 36/2012 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii

1

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 743/2012 z dnia 9 sierpnia 2012 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę 盐城龙虾 (YANCHENG LONG XIA) (ChOG)

3

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 744/2012 z dnia 16 sierpnia 2012 r. zmieniające załączniki I i II do dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do maksymalnych zawartości arsenu, fluoru, ołowiu, rtęci, endosulfanu, dioksyn, Ambrosia spp., diklazurilu i soli sodowej lasalocidu A oraz progów podejmowania działań w przypadku dioksyn (1)

5

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 745/2012 z dnia 16 sierpnia 2012 r. ustalające współczynniki mające zastosowanie do zbóż wywożonych w postaci szkockiej whisky na okres 2012/2013

13

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 746/2012 z dnia 16 sierpnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej Adoxophyes orana granulovirus, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (1)

15

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 747/2012 z dnia 16 sierpnia 2012 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

19

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja wykonawcza Rady 2012/478/WPZiB z dnia 16 sierpnia 2012 r. dotycząca wykonania decyzji 2011/782/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Syrii

21

 

 

2012/479/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 14 sierpnia 2012 r. zmieniająca decyzję 2007/777/WE w odniesieniu do wpisów dotyczących Izraela w wykazach państw trzecich, z których dozwolone jest wprowadzanie niektórych produktów mięsnych do Unii (notyfikowana jako dokument nr C(2012) 5703)  (1)

23

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top