Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:202:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 202, 28 lipiec 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

doi:10.3000/19770766.L_2012.202.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 202

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 55
28 lipca 2012


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

 

 

2012/442/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie stanowiska Unii Europejskiej we Wspólnym Komitecie EOG dotyczącego zmiany załącznika II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

1

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 689/2012 z dnia 27 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 415/2007 dotyczące specyfikacji technicznych dotyczących systemów kontroli ruchu statków, o których mowa w art. 5 dyrektywy 2005/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zharmonizowanych usług informacji rzecznej (RIS) na śródlądowych drogach wodnych we Wspólnocie

5

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 690/2012 z dnia 27 lipca 2012 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

13

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 691/2012 z dnia 27 lipca 2012 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych ceł przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 971/2011 na rok gospodarczy 2011/2012

15

 

 

DECYZJE

 

 

2012/443/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2012 r. skierowana do Hiszpanii w sprawie szczególnych środków służących wzmocnieniu stabilności finansowej

17

 

 

2012/444/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 24 lipca 2012 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych, w odniesieniu do zewnętrznych biegłych rewidentów Banka Slovenije

21

 

 

2012/445/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie uruchomienia na Węgrzech zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych DNA

22

 

 

2012/446/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie uruchomienia na Węgrzech zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych

23

 

 

2012/447/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Rady z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie upoważnienia Danii do wprowadzenia środka szczególnego stanowiącego odstępstwo od art. 75 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

24

 

 

2012/448/UE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 12 lipca 2012 r. ustalająca ekologiczne kryteria przyznawania oznakowania ekologicznego UE papierowi gazetowemu (notyfikowana jako dokument nr C(2012) 4693)  (1)

26

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top