Help Print this page 

Document L:2012:194:TOC

Title and reference
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 194, 21 lipiec 2012

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1977-0766

doi:10.3000/19770766.L_2012.194.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 194

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 55
21 lipca 2012


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 665/2012 z dnia 20 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 454/2011 w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu „Aplikacje telematyczne dla przewozów pasażerskich” transeuropejskiego systemu kolei (1)

1

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 666/2012 z dnia 20 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 2092/2004, (WE) nr 793/2006, (WE) nr 1914/2006, (WE) nr 1120/2009, (WE) nr 1121/2009, (WE) nr 1122/2009, (WE) nr 817/2010 oraz (WE) nr 1255/2010 w odniesieniu do zobowiązań dotyczących przekazywania informacji w ramach wspólnej organizacji rynków rolnych oraz systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników

3

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 667/2012 z dnia 20 lipca 2012 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

6

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 668/2012 z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz i przyznawania uprawnień do przywozu w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca lipca 2012 r. w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz mięsa drobiowego, otwartych rozporządzeniem (WE) nr 616/2007

8

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 669/2012 z dnia 20 lipca 2012 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń na przywóz, o które złożono wnioski od dnia 1 do dnia 7 lipca 2012 r. w odniesieniu do produktów cukrowniczych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych, oraz zawieszające składanie wniosków o takie pozwolenia

10

 

 

DECYZJE

 

 

2012/414/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 17 lipca 2012 r. zmieniająca załączniki I–IV do decyzji 2006/168/WE w odniesieniu do niektórych wymogów w zakresie świadectw weterynaryjnych przy przywozie zarodków bydlęcych do Unii (notyfikowana jako dokument nr C(2012) 4816)  (1)

12

 

 

2012/415/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 18 lipca 2012 r. zmieniająca decyzję wykonawczą 2011/630/UE w odniesieniu do wymagań dotyczących zdrowia zwierząt w związku z chorobą niebieskiego języka i wirusami Simbu (notyfikowana jako dokument nr C(2012) 4882)  (1)

26

 

 

2012/416/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 19 lipca 2012 r. zatwierdzająca metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Belgii (notyfikowana jako dokument nr C(2012) 4933)

33

 

 

ZALECENIA

 

 

2012/417/UE

 

*

Zalecenie Komisji z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie dostępu do informacji naukowej oraz jej ochrony

39

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top