Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:187:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 187, 17 lipiec 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

doi:10.3000/19770766.L_2012.187.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 187

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 55
17 lipca 2012


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

 

 

2012/387/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 16 lipca 2012 r. przedłużająca okres stosowania właściwych środków przewidzianych w decyzji 2011/492/UE w sprawie zakończenia procedury konsultacji z Republiką Gwinei Bissau na mocy art. 96 umowy o partnerstwie AKP-UE oraz zmieniająca tę decyzję

1

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Rady (UE) nr 641/2012 z dnia 16 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 356/2010 wprowadzające określone szczególne środki ograniczające wobec określonych osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów w związku z sytuacją w Somalii

3

 

*

Rozporządzenie Rady (UE) nr 642/2012 z dnia 16 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 147/2003 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Somalii

8

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 643/2012 z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie wykonania art. 11 ust. 1 i 4 rozporządzenia (UE) nr 753/2011 w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, grupom, przedsiębiorstwom i podmiotom w związku z sytuacją w Afganistanie

13

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 644/2012 z dnia 16 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 206/2010 ustanawiające wykazy krajów trzecich, ich terytoriów lub części, upoważnionych do wprowadzania do Unii Europejskiej niektórych zwierząt oraz świeżego mięsa, a także wymogi dotyczące świadectw weterynaryjnych, w odniesieniu do Rosji (1)

18

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 645/2012 z dnia 16 lipca 2012 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1122/2009 i rozporządzenia (UE) nr 65/2011 dotyczące obniżek kwot pomocy za zbyt późne złożenie pojedynczych wniosków w odniesieniu do kontynentalnej części Portugalii i Madery na rok 2012

26

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 646/2012 z dnia 16 lipca 2012 r. ustanawiające przepisy wykonawcze dotyczące grzywien i okresowych kar pieniężnych nakładanych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (1)

29

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 647/2012 z dnia 16 lipca 2012 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

36

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady 2012/388/WPZiB z dnia 16 lipca 2012 r. zmieniająca decyzję 2010/231/WPZiB dotyczącą środków ograniczających wobec Somalii

38

 

*

Decyzja Rady 2012/389/WPZiB z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie misji Unii Europejskiej dotyczącej budowania regionalnych zdolności morskich w Rogu Afryki (EUCAP NESTOR)

40

 

*

Decyzja Rady 2012/390/WPZiB z dnia 16 lipca 2012 r. przedłużająca mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej przy Unii Afrykańskiej

44

 

*

Decyzja Rady 2012/391/WPZiB z dnia 16 lipca 2012 r. zmieniająca decyzję 2010/279/WPZiB w sprawie misji policyjnej Unii Europejskiej w Afganistanie (EUPOL AFGHANISTAN)

47

 

*

Decyzja Rady 2012/392/WPZiB z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie misji Unii Europejskiej w dziedzinie WPBiO w Nigrze (EUCAP Sahel Niger)

48

 

*

Decyzja wykonawcza Rady 2012/393/WPZiB z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie wykonania decyzji 2011/486/WPZiB dotyczącej środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, grupom, przedsiębiorstwom i podmiotom w związku z sytuacją w Afganistanie

52

 

 

2012/394/UE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie zgodności z prawem UE środków planowanych przez Włochy zgodnie z art. 14 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych (dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych)

57

 

 

2012/395/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia programu „Red. Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet Scheme” w odniesieniu do wykazania spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju zgodnie z dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady 98/70/WE oraz 2009/28/WE

62

 

 

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

 

 

2012/396/UE

 

*

Decyzja nr 1/2012 Wspólnego Komitetu UE-OWP z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie utworzenia sześciu podkomitetów oraz uchylająca decyzję nr 1/2008 Wspólnego Komitetu WE-OWP

64

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top