EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:124:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 124, 11 maj 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

doi:10.3000/19770766.L_2012.124.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 124

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 55
11 maja 2012


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 398/2012 z dnia 7 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 492/2010 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz cyklaminianu sodu pochodzącego między innymi z Chińskiej Republiki Ludowej

1

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 399/2012 z dnia 7 maja 2012 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

11

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 400/2012 z dnia 7 maja 2012 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej

13

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 401/2012 z dnia 7 maja 2012 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

15

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 402/2012 z dnia 10 maja 2012 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz grzejników aluminiowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

17

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 403/2012 z dnia 10 maja 2012 r. zmieniające po raz 170. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z siecią Al-Kaida

32

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 404/2012 z dnia 10 maja 2012 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

34

 

 

DYREKTYWY

 

*

Dyrektywa Komisji 2012/16/UE z dnia 10 maja 2012 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia kwasu chlorowodorowego jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

36

 

 

DECYZJE

 

 

2012/250/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 8 maja 2012 r. zmieniająca decyzję 2008/855/WE w odniesieniu do środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt dotyczących klasycznego pomoru świń w Niemczech (notyfikowana jako dokument nr C(2012) 2992)  (1)

39

 

 

III   Inne akty

 

 

EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

 

*

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 35/10/COL z dnia 3 lutego 2010 r. zmieniająca po raz 80. zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez dodanie nowego rozdziału dotyczącego stosowania zasad pomocy państwa wobec radiofonii i telewizji publicznej

40

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 392/2012 z dnia 1 marca 2012 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykietowania energetycznego suszarek bębnowych dla gospodarstw domowych (Dz.U. L 123 z 9.5.2012)

56

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top