Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:121:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 121, 8 maj 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

doi:10.3000/19770766.L_2012.121.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 121

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 55
8 maja 2012


Spis treści

 

I   Akty ustawodawcze

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Rady (UE) nr 389/2012 z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie podatków akcyzowych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 2073/2004

1

 

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

 

 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

 

 

2012/243/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie zawarcia Porozumienia o współpracy między Unią Europejską a Organizacją Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego określającego ogólne ramy zacieśnionej współpracy oraz ustalenia związanych z nim uzgodnień proceduralnych

16

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 390/2012 z dnia 7 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 318/2007 ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt dla przywozu niektórych rodzajów ptaków do Wspólnoty i warunki kwarantanny dotyczące takiego przywozu (1)

18

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 391/2012 z dnia 7 maja 2012 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

19

 

 

DECYZJE

 

 

2012/244/UE

 

*

Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie mianowania sędziów i rzeczników generalnych Trybunału Sprawiedliwości

21

 

 

2012/245/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Komitetu Ekonomiczno-Finansowego

22

 

 

2012/246/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 2 maja 2012 r. zmieniająca decyzję 2011/207/UE ustanawiającą indywidualny program kontroli i inspekcji związany z odbudową zasobów tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym (notyfikowana jako dokument nr C(2012) 2800)

25

 

 

2012/247/UE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie zakończenia postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu niektórych rur i przewodów rurowych bez szwu, żelaznych lub ze stali, z wyjątkiem rur i przewodów rurowych bez szwu, ze stali nierdzewnej, pochodzących z Białorusi

36

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do decyzji wykonawczej Komisji 2012/234/UE z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych państw członkowskich dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) za rok budżetowy 2011 (Dz.U. L 117 z 1.5.2012)

38

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 351/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 w zakresie wymagań dotyczących homologacji typu w odniesieniu do montowania systemów ostrzegania przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu w pojazdach silnikowych (Dz.U. L 110 z 24.4.2012)

44

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top