Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:077:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 77, 16 marzec 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

doi:10.3000/19770766.L_2012.077.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 77

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 55
16 marca 2012


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 225/2012 z dnia 15 marca 2012 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zatwierdzania zakładów wprowadzających do obrotu produkty przeznaczone na paszę uzyskane z olejów roślinnych i tłuszczów mieszanych, a także w odniesieniu do wymogów szczególnych dotyczących produkcji, przechowywania, transportu i badania na obecność dioksyn olejów, tłuszczów oraz uzyskanych z nich produktów (1)

1

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 226/2012 z dnia 15 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1730/2006 w odniesieniu do warunków stosowania kwasu benzoesowego (posiadacz zezwolenia: Emerald Kalama Chemical BV) (1)

6

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 227/2012 z dnia 15 marca 2012 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie Lactococcus lactis (NCIMB 30117) jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt (1)

8

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 228/2012 z dnia 15 marca 2012 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

10

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 229/2012 z dnia 15 marca 2012 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 marca 2012 r.

12

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 230/2012 z dnia 15 marca 2012 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych ceł przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 971/2011 na rok gospodarczy 2011/2012

15

 

 

DECYZJE

 

 

2012/151/UE

 

*

Decyzja Rady Europejskiej z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Europejskiej

17

 

*

Decyzja Rady 2012/152/WPZiB z dnia 15 marca 2012 r. zmieniająca decyzję 2010/413/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Iranu

18

 

 

2012/153/UE

 

*

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 5 marca 2012 r. w sprawie kryteriów kwalifikowania rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych lub w pełni gwarantowanych przez Republikę Grecką w kontekście oferty Republiki Greckiej dotyczącej wymiany instrumentów dłużnych (EBC/2012/3)

19

 

 

ZALECENIA

 

 

2012/154/UE

 

*

Zalecenie Komisji z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie monitorowania występowania alkaloidów sporyszu w paszy i żywności (1)

20

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top