EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:326:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 326, 8 grudzień 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

doi:10.3000/19770766.L_2011.326.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 326

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 54
8 grudnia 2011


Spis treści

 

I   Akty ustawodawcze

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (1)

1

 

*

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1228/2011 z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia Rady (EWG) nr 429/73 ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące przywozu do Wspólnoty niektórych towarów podlegających rozporządzeniu (EWG) nr 1059/69 i pochodzących z Turcji

17

 

*

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1229/2011 z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie uchylenia niektórych nieaktualnych aktów prawnych Rady w dziedzinie wspólnej polityki rolnej

18

 

*

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1230/2011 z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie uchylenia niektórych nieaktualnych aktów prawnych Rady

21

 

*

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1231/2011 z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 378/2007 w odniesieniu do zasad stosowania dobrowolnej modulacji płatności bezpośrednich w ramach wspólnej polityki rolnej

24

 

*

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1232/2011 z dnia 16 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 428/2009 ustanawiające wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania

26

 

*

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1233/2011 z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie zastosowania niektórych wytycznych w dziedzinie oficjalnie wspieranych kredytów eksportowych oraz uchylające decyzje Rady 2001/76/WE i 2001/77/WE

45

 

 

DYREKTYWY

 

*

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/89/UE z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie zmiany dyrektyw 98/78/WE, 2002/87/WE, 2006/48/WE i 2009/138/WE w odniesieniu do dodatkowego nadzoru nad podmiotami finansowymi konglomeratu finansowego (1)

113

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top