EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:319:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 319, 2 grudzień 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

doi:10.3000/19770766.L_2011.319.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 319

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 54
2 grudnia 2011


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

 

 

2011/780/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 28 listopada 2011 r. dotycząca stanowiska, jakie Unia Europejska ma zająć w ramach Wspólnego Komitetu EOG w odniesieniu do zmiany załącznika XIII (Transport) do Porozumienia EOG

1

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1244/2011 z dnia 1 grudnia 2011 r. dotyczące wykonania rozporządzenia (UE) nr 442/2011 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii

8

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1245/2011 z dnia 1 grudnia 2011 r. dotyczące wykonania rozporządzenia (UE) nr 961/2010 w sprawie środków ograniczających wobec Iranu

11

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1246/2011 z dnia 29 listopada 2011 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Mantecados de Estepa (ChOG)]

32

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1247/2011 z dnia 29 listopada 2011 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

34

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1248/2011 z dnia 29 listopada 2011 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

37

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1249/2011 z dnia 29 listopada 2011 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

39

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1250/2011 z dnia 29 listopada 2011 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Πατάτα Νάξου (Patata Naxou) (ChOG)]

41

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1251/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. zmieniające dyrektywy 2004/17/WE, 2004/18/WE i 2009/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień (1)

43

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1252/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. ustanawiające zakaz połowów żabnicowatych w wodach obszaru VII przez statki pływające pod banderą Niderlandów

45

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1253/2011 z dnia 1 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 2305/2003, (WE) nr 969/2006, (WE) nr 1067/2008 i (WE) nr 1064/2009 otwierające oraz ustalające zarządzanie unijnymi kontyngentami taryfowymi na przywóz zbóż z państw trzecich

47

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1254/2011 z dnia 1 grudnia 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

49

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady 2011/781/WPZiB z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EUPM) w Bośni i Hercegowinie (BiH)

51

 

*

Decyzja Rady 2011/782/WPZiB z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie środków ograniczających wobec Syrii i uchylenia decyzji 2011/273/WPZiB

56

 

*

Decyzja Rady 2011/783/WPZiB z dnia 1 grudnia 2011 r. dotycząca zmiany decyzji 2010/413/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Iranu

71

 

 

2011/784/UE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie pomocy państwa C 39/09 (ex N 385/09) – Łotwa – Finansowanie ze środków publicznych infrastruktury portowej w porcie Ventspils (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 6043)  (1)

92

 

 

2011/785/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 28 listopada 2011 r. zmieniająca decyzję 2008/911/WE ustanawiającą wykaz substancji ziołowych, preparatów i ich połączeń do użytku w tradycyjnych ziołowych produktach leczniczych (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 7382)  (1)

102

 

 

2011/786/UE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie wymogów bezpieczeństwa, jakie muszą spełniać normy europejskie dotyczące rowerów, rowerów dziecięcych i bagażników rowerowych zgodnie z dyrektywą 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

106

 

 

2011/787/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 29 listopada 2011 r. upoważniająca państwa członkowskie do tymczasowego podejmowania środków nadzwyczajnych przeciwko rozprzestrzenianiu się Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. w odniesieniu do Egiptu (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 8618)

112

 

 

2011/788/UE

 

*

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 3 listopada 2011 r. zmieniająca decyzję EBC/2010/23 w sprawie podziału dochodów pieniężnych krajowych banków centralnych państw członkowskich, których walutą jest euro (EBC/2011/18)

116

 

 

2011/789/UE

 

*

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 16 listopada 2011 r. ustanawiająca szczegółowe zasady i procedury stosowania kryteriów kwalifikowania centralnych depozytów papierów wartościowych do korzystania z usług TARGET2-Securities (EBC/2011/20)

117

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top