EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:318:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 318, 1 grudzień 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

doi:10.3000/19770766.L_2011.318.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 318

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 54
1 grudnia 2011


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

 

*

Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy o udziale Republiki Bułgarii i Rumunii w Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz czterech powiązanych umów

1

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1238/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 372/2011 ustalające limit ilościowy dla wywozu pozakwotowego cukru i pozakwotowej izoglukozy na okres do końca roku gospodarczego 2011/2012

2

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1239/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. otwierające stały przetarg na przywóz cukru objętego kodem CN 1701 z zastosowaniem obniżonej stawki celnej w roku gospodarczym 2011/2012

4

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1240/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. ustanawiające nadzwyczajne środki w odniesieniu do udostępniania cukru pozakwotowego i izoglukozy pozakwotowej na rynku Unii z zastosowaniem obniżonej opłaty za przekroczenie kwoty krajowej w roku gospodarczym 2011/2012

9

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1241/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 1211/2011 w sprawie wprowadzenia odliczeń od niektórych nakładów połowowych na rok 2011 z powodu przełowienia przez niektóre państwa członkowskie w poprzednim roku

14

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1242/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

15

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1243/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 grudnia 2011 r.

17

 

 

DECYZJE

 

 

2011/779/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie dodatkowego wkładu finansowego w programy państw członkowskich na 2011 r. w dziedzinie kontroli i inspekcji rybołówstwa oraz nadzoru nad nim (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 8359)

20

 

 

III   Inne akty

 

 

EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 94/2011 z dnia 30 września 2011 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

31

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 95/2011 z dnia 30 września 2011 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) oraz załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

32

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 96/2011 z dnia 30 września 2011 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

34

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 97/2011 z dnia 30 września 2011 r. zmieniająca załącznik X (Usługi ogólne) do Porozumienia EOG

35

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 98/2011 z dnia 30 września 2011 r. zmieniająca załącznik XI (Komunikacja elektroniczna, usługi audiowizualne i społeczeństwo informacyjne) do Porozumienia EOG

36

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 99/2011 z dnia 30 września 2011 r. zmieniająca załącznik XI (Komunikacja elektroniczna, usługi audiowizualne i społeczeństwo informacyjne) do Porozumienia EOG

37

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 100/2011 z dnia 30 września 2011 r. zmieniająca załącznik XI (Komunikacja elektroniczna, usługi audiowizualne i społeczeństwo informacyjne) do Porozumienia EOG

38

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 101/2011 z dnia 30 września 2011 r. zmieniająca załącznik XI (Komunikacja elektroniczna, usługi audiowizualne i społeczeństwo informacyjne) do Porozumienia EOG

39

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 102/2011 z dnia 30 września 2011 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

40

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 103/2011 z dnia 30 września 2011 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

41

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 104/2011 z dnia 30 września 2011 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) oraz protokół 37 (zawierający wykaz przewidziany w artykule 101) Porozumienia EOG

42

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 105/2011 z dnia 30 września 2011 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

43

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 106/2011 z dnia 30 września 2011 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

45

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 107/2011 z dnia 30 września 2011 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

47

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 108/2011 z dnia 30 września 2011 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

48

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 109/2011 z dnia 30 września 2011 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

49

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 110/2011 z dnia 30 września 2011 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

50

 

 

IV   Akty przyjęte przed dniem 1 grudnia 2009 r. na mocy Traktatu WE, Traktatu UE i Traktatu Euratom

 

*

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 397/09/COL z dnia 14 października 2009 r. zmieniająca po raz siedemdziesiąty drugi zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez dodanie nowego rozdziału w sprawie pomocy państwa na rzecz podmiotów zarządzających statkami

51

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top