Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:296:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 296, 15 listopad 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

doi:10.3000/19770766.L_2011.296.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 296

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 54
15 listopada 2011


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Rady (UE) nr 1150/2011 z dnia 14 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie Rady (UE) nr 442/2011 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii

1

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1151/2011 z dnia 14 listopada 2011 r. dotyczące wykonania rozporządzenia (UE) nr 442/2011 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii

3

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1152/2011 z dnia 14 lipca 2011 r. uzupełniające rozporządzenie (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zdrowotnych środków zapobiegawczych w celu kontroli zarażenia Echinococcus multilocularis u psów (1)

6

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1153/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 r. zmieniające załącznik Ib do rozporządzenia (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymagań technicznych dotyczących szczepień przeciwko wściekliźnie (1)

13

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1154/2011 z dnia 10 listopada 2011 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Zgornjesavinjski želodec (ChOG)]

14

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1155/2011 z dnia 10 listopada 2011 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Šebreljski želodec (ChOG)]

16

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1156/2011 z dnia 10 listopada 2011 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Kočevski gozdni med (ChNP)]

18

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1157/2011 z dnia 10 listopada 2011 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia w wodach UE i w wodach międzynarodowych obszarów Vb, VIb i VIaN przez statki pływające pod banderą Francji

20

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1158/2011 z dnia 11 listopada 2011 r. ustanawiające zakaz połowów plamiaka w obszarze IIIa oraz w wodach UE podrejonów 22–32 przez statki pływające pod banderą Szwecji

22

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1159/2011 z dnia 11 listopada 2011 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w wodach Norwegii obszarów I oraz II przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

24

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1160/2011 z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie udzielenia i odmowy udzielenia zezwolenia na niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności i odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby (1)

26

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1161/2011 z dnia 14 listopada 2011 r. zmieniające dyrektywę 2002/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, rozporządzenie (WE) nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 953/2009 w odniesieniu do wykazów składników mineralnych, które można dodawać do żywności (1)

29

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1162/2011 z dnia 14 listopada 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

31

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1163/2011 z dnia 14 listopada 2011 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 971/2011 na rok gospodarczy 2011/2012

33

 

 

DYREKTYWY

 

*

Dyrektywa Komisji 2011/90/UE z dnia 14 listopada 2011 r. zmieniająca część II załącznika I do dyrektywy 2008/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, zawierającą dodatkowe założenia do obliczania rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania (1)

35

 

 

DECYZJE

 

 

2011/734/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 12 lipca 2011 r. skierowana do Grecji celem wzmocnienia i pogłębienia nadzoru budżetowego oraz wezwania Grecji do zastosowania środków służących ograniczeniu deficytu uznanych za niezbędne w celu likwidacji nadmiernego deficytu

38

 

*

Decyzja Rady 2011/735/WPZiB z dnia 14 listopada 2011 r. zmieniająca decyzję 2011/273/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Syrii

53

 

*

Decyzja wykonawcza Rady 2011/736/WPZiB z dnia 14 listopada 2011 r. dotycząca wykonania decyzji 2011/273/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Syrii

55

 

 

2011/737/UE, Euratom

 

*

Decyzja Komisji z dnia 9 listopada 2011 r. zmieniająca regulamin wewnętrzny Komisji

58

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top