Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:270:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 270, 15 październik 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

doi:10.3000/19770766.L_2011.270.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 270

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 54
15 października 2011


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1016/2011 z dnia 23 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia odliczeń od kwot połowowych w roku 2011 dla niektórych stad z powodu przełowienia tych stad w poprzednim roku

1

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1017/2011 z dnia 12 października 2011 r. ustanawiające zakaz połowów marlina błękitnego na wodach Oceanu Atlantyckiego przez statki pływające pod banderą Portugalii

8

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1018/2011 z dnia 12 października 2011 r. ustanawiające zakaz połowów błękitka w wodach UE i wodach międzynarodowych obszarów I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII i XIV przez statki pływające pod banderą Francji

10

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1019/2011 z dnia 12 października 2011 r. ustanawiające zakaz połowów gładzicy w obszarach VIII, IX i X w wodach UE obszaru CECAF 34.1.1 przez statki pływające pod banderą Belgii

12

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1020/2011 z dnia 14 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 543/2011 w odniesieniu do maksymalnej kwoty wsparcia na wycofywanie z rynku nektaryn i brzoskwiń

14

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1021/2011 z dnia 14 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia odliczeń od kwot połowowych w roku 2011 dla niektórych stad z powodu przełowienia innych stad w poprzednim roku

16

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1022/2011 z dnia 14 października 2011 r. w sprawie nieodnawiania zatwierdzenia substancji czynnej cykloanilid, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (1)

20

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1023/2011 z dnia 14 października 2011 r. otwierające procedurę przetargową w zakresie dopłat do prywatnego przechowywania oliwy z oliwek

22

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1024/2011 z dnia 14 października 2011 r. zmieniające po raz 159. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z siecią Al-Kaida

24

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1025/2011 z dnia 14 października 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

26

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1026/2011 z dnia 14 października 2011 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 października 2011 r.

28

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady 2011/687/WPZiB z dnia 14 października 2011 r. zmieniająca wspólne działanie 2008/124/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie, EULEX KOSOWO

31

 

 

2011/688/WPZiB

 

*

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EULEX KOSOVO/1/2011 z dnia 14 października 2011 r. przedłużająca mandat szefa misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie, EULEX KOSOVO

32

 

 

2011/689/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 14 października 2011 r. wyłączająca z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR), Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 7105)

33

 

 

2011/690/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 14 października 2011 r. w sprawie zmiany i sprostowania załącznika do decyzji Komisji 2011/163/UE w sprawie zatwierdzenia planów przedłożonych przez państwa trzecie zgodnie z art. 29 dyrektywy Rady 96/23/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 7167)  (1)

48

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 574/2011 z dnia 16 czerwca 2011 r. zmieniającego załącznik I do dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do maksymalnych zawartości azotanu(III), melaminy, Ambrosia spp. oraz kokcydiostatyków i histomonostatyków pochodzących z zanieczyszczenia krzyżowego oraz konsolidującego załączniki I i II do tej dyrektywy (Dz.U. L 159 z 17.6.2011)

55

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top