Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:269:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 269, 14 październik 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

doi:10.3000/19770766.L_2011.269.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 269

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 54
14 października 2011


Spis treści

 

I   Akty ustawodawcze

Strona

 

 

DYREKTYWY

 

*

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/76/UE z dnia 27 września 2011 r. zmieniająca dyrektywę 1999/62/WE w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (1)

1

 

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

 

 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

 

 

2011/679/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 10 października 2011 r. w sprawie zawarcia Protokołu uzgodnionego między Unią Europejską a Republiką Zielonego Przylądka ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w obowiązującej między Stronami umowie partnerskiej w sprawie połowów

17

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Rady (UE) nr 1011/2011 z dnia 13 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 442/2011 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii

18

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1012/2011 z dnia 11 października 2011 r. ustanawiające zakaz połowów soli zwyczajnej w obszarze VIIIa i VIIIb przez statki pływające pod banderą Belgii

21

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1013/2011 z dnia 11 października 2011 r. ustanawiające zakaz połowu opastuna w wodach Oceanu Atlantyckiego przez statki pływające pod banderą Portugalii

23

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1014/2011 z dnia 11 października 2011 r. ustanawiające zakaz połowów homarca w obszarze VIIIa, VIIIb, VIIId i VIIIe przez statki pływające pod banderą Belgii

25

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1015/2011 z dnia 13 października 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

27

 

 

DECYZJE

 

 

2011/680/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 10 października 2011 r. w sprawie mianowania do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego członka z Portugalii

29

 

 

2011/681/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 10 października 2011 r. w sprawie mianowania do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego członka z Irlandii

30

 

 

2011/682/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Rady z dnia 11 października 2011 r. zmieniająca decyzję wykonawczą 2011/77/UE w sprawie przyznania Irlandii pomocy finansowej Unii

31

 

 

2011/683/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Rady z dnia 11 października 2011 r. zmieniająca decyzję wykonawczą 2011/344/UE w sprawie przyznania Portugalii pomocy finansowej Unii

32

 

*

Decyzja Rady 2011/684/WPZiB z dnia 13 października 2011 r. zmieniająca decyzję 2011/273/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Syrii

33

 

 

2011/685/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 13 października 2011 r. uznająca w pełni operacyjny charakter litewskiej bazy danych dotyczących bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 7164)

36

 

 

2011/686/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 13 października 2011 r. zmieniająca załącznik I do decyzji 2004/211/WE w odniesieniu do zapisu dotyczącego Meksyku w wykazie państw trzecich oraz części ich terytoriów, z których dozwolony jest przywóz do Unii żywych zwierząt z rodziny koniowatych, nasienia, komórek jajowych i zarodków koni (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 7168)  (1)

37

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (UE) nr 1225/2010 z dnia 13 grudnia 2010 r. ustalającego na lata 2011 i 2012 uprawnienia do połowów dla statków UE dotyczące stad niektórych gatunków ryb głębinowych (Dz.U. L 336 z 21.12.2010)

39

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top