Help Print this page 

Document L:2011:264:TOC

Title and reference
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 264, 8 październik 2011

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1977-0766

doi:10.3000/19770766.L_2011.264.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 264

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 54
8 października 2011


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

 

 

2011/663/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii i tymczasowego stosowania Umowy między Unią Europejską a rządem Republiki Indonezji dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych

1

Umowa między Unią Europejską a rządem Republiki Indonezji dotycząca pewnych aspektów przewozów lotniczych

2

 

 

2011/664/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 12 września 2011 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej i tymczasowego stosowania zmienionego Statutu oraz Regulaminu Międzynarodowej Grupy Badawczej ds. Kauczuku

12

 

*

Statut Międzynarodowej Grupy Badawczej ds. Kauczuku

14

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 996/2011 z dnia 7 października 2011 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 657/2008, (WE) nr 1276/2008 i rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 543/2011 w zakresie zobowiązań dotyczących przekazywania informacji w ramach wspólnej organizacji rynków rolnych

25

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 997/2011 z dnia 7 października 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

28

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 998/2011 z dnia 7 października 2011 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 971/2011 na rok gospodarczy 2011/2012

30

 

 

DECYZJE

 

 

2011/665/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 4 października 2011 r. w sprawie europejskiego rejestru typów pojazdów kolejowych dopuszczonych do eksploatacji (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 6974)  (1)

32

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do decyzji 2010/592/UE przedstawicieli rządów państw członkowskich z dnia 29 września 2010 r. w sprawie mianowania sędziego Trybunału Sprawiedliwości (Dz.U. L 261 z 5.10.2010)

55

 

*

Sprostowanie do decyzji 2010/629/UE przedstawicieli rządów państw członkowskich z dnia 20 października 2010 r. w sprawie mianowania sędziego Sądu (Dz.U. L 278 z 22.10.2010)

55

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top